Przejdź do treści

Tereszpol-Zygmunty

  Herb gminy
  Tereszpol.

  Tereszpol-Zygmunty

  Powiat: biłgorajski

  Gmina: Tereszpol

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Tereszpol-Zaorenda.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W okresie międzywojennym na terenie Tereszpola (brak danych, której miejscowości dotyczy: Tereszpol-Kukiełki, -Zaorenda, – Zygmunty) odkryto przypadkowo grób skrzynkowy zbudowany z płyt granitowych kultury amfor kulistych (neolit), z którego miała się zachować siekiera krzemienna (zaginęła) [Nosek 1955, 104; także 1957, 240].

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1998 i 2001 odkryto 12 stanowisk. Na podstawie zebranych fragmentów ceramiki naczyniowej oraz nielicznych zabytków krzemiennych o charakterze odpadkowym, wyróżniono śladowe osadnictwo pradziejowe z epoki brązu (kultura trzcinieckiej, kultura łużycka, również faza nieznana), okresu rzymskiego (kultura przeworska), także czasów historycznych w zakresie od XVI do XVIII w. i późniejszych. Ostanie ślady osadnicze – powiązane ze zlokalizowaną osadą? / siedliskiem? dotyczą bliżej nieokreślonej aktywności gospodarczej, np. związanej z uprawą pól, hodowlą, pasterstwem, gospodarką leśną [NID, AZP obszary: 91-84, 92-84 i 92-85].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci