Przejdź do treści

Jusaki-Zarzeka

  Herb gminy
  Łomazy.

  Jusaki-Zarzeka

  Powiat: bialski

  Gmina: Łomazy

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Łomazy.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1983 odkryto 2 stanowiska. Na wielokulturowym znaleziono bliżej nieokreślony fragment narzędzia krzemiennego – datowany ogólnie na epokę kamienia, ułamki ceramiki naczyniowej – z niesprecyzowanej fazy kultury łużyckiej i z wczesnego średniowiecza. Na kolejnym stanowisku wśród zebranej ceramiki naczyniowej wyróżniono pojedynczy fragment z wczesnego średniowiecza (brak bliższego datowania) i kilkadziesiąt ułamków nieokreślonych chronologicznie [NID, AZP obszar 64-87 – tam określone: Zarzeka; także Dmochowska 1988, 145].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci