Przejdź do treści

Tereszpol-Zaorenda

  Herb gminy
  Tereszpol.

  Tereszpol-Zaorenda

  Powiat: biłgorajski

  Gmina: loco

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  GMINA TERESZPOL (w powiecie biłgorajskim)

  INFORMACJE OGÓLNE

  Gmina Tereszpol (po kliknięciu na te stronę automatycznie wyświetlają się Aktualności).Na uwagę zasługuje zakładka „Projekty” , a w jej treściach kolejna pt. „Działaj lokalnie”. Mapa strony znajduje się na pasku pionowym w lewej części strony. Adresy do ważnych dla regionalistów zakładek znajdują się poniżej w dziale kultura, szkolnictwo, życie religijne, zabytki i turystyka, etc. Zakładki te w pierwszej kolejności koncentrują się na publikowaniu informacji o aktualnych wydarzeniach gminnych związanych z tymi sferami aktywności społecznej.

  Urząd Gminy w Tereszpolu

  Urząd Gminy Tereszpol

  Gmina Tereszpol w liczbach (wewnątrz znajdują się ogólne informacje demograficzno-statystyczne, dane na temat dochodów i wydatków gminy)

  Gmina Tereszpol w liczbach

  Gmina Tereszpol

  Gmina wiejska Tereszpol (plik pdf)

  Tereszpol Gmina wiejska

  Urząd Gminy w Tereszpolu

  Tereszpol (gmina)

  Strategia Rozwoju Gminy Tereszpol na lata 2016-2022 (plik pdf)

  Lokalny plan rewitalizacji 2017-2022 (plik pdf)

  Strategia rozwoju Gminy Tereszpol 2009 (plik pdf)

  Raport z konsultacji społ. dot. strategii rozwoju gm. Tereszpol 2023-2030 (plik pdf)

  Arkusz Tereszpol (893), mapy, zasoby naturalne gminy (plik pdf)

  WSIE I SOŁECTWA

  Wykaz sołectw (z ich statutami)

  Tereszpol-Zaorenda

  Wieś Tereszpol-Zaorenda w liczbach

  Tereszpol-Zaorenda (gromada)

  Tereszpol-Zygmunty

  Wieś Tereszpol-Zygmunty w liczbach

  Części wsi Tereszpol – Zygmunty: Ulica, Zahart

  Tereszpol-Kukiełki

  Wieś Tereszpol-Kukiełki w liczbach

  Tereszpol-Kukiełki (gromada)

  Lipowiec (powiat biłgorajski)

  Wieś Lipowiec w liczbach

  Lipowiec 1(2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 285.

  Szozdy

  Wieś Szozdy w liczbach

  Szozdy, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 26.

  Szozdy (wąskotorowy przystanek kolejowy)

  Bukownica (województwo lubelskie)

  Wieś Bukownica w liczbach

  Części wsi Bukownica: Bukownica Mała, Góry, Koniec

  Panasówka

  Wieś Panasówka w liczbach

  Części wsi Panasówka: Piaski, Poręby

  AKTUALNOŚCI/WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

  Urząd Gminy na facebook’u

  Wiadomości Tereszpol (na bilgorajskapl.)

  „Nowa Gazeta Biłgorajska”

  bilgoraj.com.pl

  „Kronika Tygodnia”

  „Dziennik Wschodni”. Artykuły oznaczone tagiem: Tereszpol

  „Kurier Lubelski” Artykuły oznaczone tagiem: Tereszpol

  SZKOLNICTWO/OŚWIATA

  Na stronie gminy znajdują się bieżące informacje z życia gminnych szkół i przedszkoli

  W zakładce „Galeria” dostępny jest bogaty serwis ilustrujący działanie oświaty gminnej

  Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie

  Samodzielna strona Zespołu Szkół Samorządowych

  Historia szkoły w Tereszpolu-Zaorendzie

  Historia szkoły – Tereszpol-Zaorendzie

  Przedszkole przy Zespole Szkół w Tereszpolu-Zaorendzie

  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach

  Strona własna Szkoły Podstawowej w Kukiełkach

  Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kukiełkach

  KULTURA (na stronie gminnej )

  Gmina nie posiada ośrodka kultury i jego role odgrywa Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol Wewnątrz strony biblioteki znajduje się interesująca zakładka „Historia” (biblioteka powstała 17 kwietnia 1946 r i nieprzerwanie działa do dzisiaj na nowoczesnych zasadach z katalogami dostępny online). W zakładce „Galeria” znajduje się bogaty materiał ilustrujący bieżącą działalność biblioteki.

  Chór „Oaza” w Tereszpolu–Zaorendzie

  Orkiestra Dęta Tereszpol (orkiestra działa od 2022 r. )

  Kultura. Kwartalnik Gminy Biłgoraj (artkuły dotyczące kultury regionu, także Tereszpola)

  ŻYCIE RELIGIJNE

  Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

  Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Tereszpol (dekanant Józefów)

  Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Tereszpolu

  Aktualności z życia parafii (niezwykle ciekawa – relacja – także fotograficzna – z Misterium Męki Pańskiej AD 2024!

  ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

  „Aktywni dla Gminy Tereszpol”

  Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska”

  Lokalna strategia rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”

  Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotka” Szozdy

  Koło Gospodyń Wiejskich „Zaorendzianki”

  Koło Gospodyń Wiejskich „Kukiełczanki”

  Koło Gospodyń Wiejskich „Zygmuncianki”

  Koło Gospodyń Wiejskich „Lipowczanki”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu „Ostoja Lipowiec”

  Stowarzyszenie „Babeczki”

  Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu-Zaorendzie

  Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu – Kukiełkach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Bukownicy

  Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowcu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Szozdach

  Klub Seniora

  Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”

  ZABYTKI/TURYSTYKA

  Gminny program opieki nad zabytkami w Gminie Tereszpol na lata 2023 – 2026 (plik pdf)

  Gminna Ewidencja Zabytków. Dokument zabytków nieruchomych (po kliknięciu pojawia się dostępny plik pdf z wykazem 49 zabytków, głównie kapliczek, krzyży i figur przydrożnych)

  Gminna Ewidencja Zabytków. Wykaz zabytków nieruchomych. Po kliknięciu dostępny jest plik pdf. Poniżej znajduje się pełna dokumentacja fotograficzna obiektów wykazanych w tej ewidencji. Z ciekawszych warto wymienić: Panasówka – Miejsce pamięci z obeliskiem; Tereszpol-Zaorenda cmentarz grzebalny czynny od XIX w. w zespole kościelnym; Tereszpol-Zaorenda, organistówka drewniana (wraz z otoczeniem z lat 20-te XX wieku) w zespole kościelnym; Tereszpol-Zaorenda, plebania murowana z 1926 r. w zespole kościelnym;

  Tereszpol – Zaorenda, dzwonnica murowana z XIX wieku w zespole kościelnym; Tereszpol -Zaorenda, kościół parafialny rzymsko – katolicki (dawniejsza cerkiew) p.w. MB Częstochowskiej, obiekt murowany z 1851 r. w zespole kościelnym; Panasówka Park krajobrazowy z XIX w. w zespole dworsko-pałacowym; Panasówka, dwór murowany z 2 ćw. XIX w. w zespole dworsko-pałacowym; Bukownica, leśniczówka po-ordynacka, drewniana.

  Miejsca pamięci na terenie gminy Tereszpol (obeliski w hołdzie powstańcom styczniowym 1863 w Panasówce i Lipowcu, pomnik ku pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców gminy Tereszpol oraz krzyż honorujący poległych w czerwcu 1944 r. partyzantów zgrupowania kpt. Wicka przedzierających się z hitlerowskiego okrążenia Puszczy Solskiej w okolicach Górecka Kościelnego)

  Gmina Tereszpol – wizualizacja

  Szlaki piesze na terenie gminy Tereszpol

  Proponowane trasy rowerowe na terenie gminy Tereszpol

  Kwatery turystyczne na terenie gminy Tereszpol

  Pomniki przyrody na terenie gminy Tereszpol

  Miejsce bitwy pod Panasówką

  Kalendarz wydarzeń kulturalnych Lubelskie 2024 (plik pdf)

  HISTORIA

  Historia Gminy Tereszpol

  Bitwa pod Panasówką

  Panasówka: Upamiętnią powstańców walczących na wzgórzu Polak

  Bitwa pod Panasówką (3 września 1863 r.)

  Bitwa pod Panasówką

  Panasówka: rocznica wielkiej powstańczej bitwy

  Panasówka. Rekonstrukcja bitwy sprzed 160 lat

  Inscenizacja bitwy pod Panasówką z 1863 roku

  Uczestnicy bitwy pod Panasówką

  Uroczyste obchody 160 rocznicy bitwy pod Panasówką (3.09.1863 roku na wzgórzu „Polak”) w Gminie Tereszpol.

  Panasówka 1863 – 2013

  Nyáry Edvárd, uczestnik powstania styczniowego

  Publikacje:

  W dostępnym online katalogu biblioteki gminnej, po wpisaniu hasła „Tereszpol” pojawiają się informacje dotyczące: 9 publikacji dotyczących współczesności i przeszłości gminy Tereszpol. Można wśród nich znaleźć następujące prace: T. Zubala, Słownik mowy tereszpolskiej, 2020; K. Litwin, Orzeł w Grze: 65-lecie tereszpolskiej piłki nożnej, 2021 ; K. Czochra, W gminie Tereszpol, 2002 (publikacja promocyjna gminie w informacjami o historii, środowisku geograficznym, gospodarce etc.); słownikowa praca, rodzaj informatora pt. Gmina Tereszpol od A do Z, Tereszpol-Zaorenda 2010; Czubara, K. Cabaj, Tereszpol – gmina na Roztoczu, 2006 (album, rodzaj przewodnika).

  K. Grochecki, Archeologia powiatu biłgorajskiego. Historia i perspektywy, Biłgoraj 2023 (plik pdf)

  L. Sosnowska Pamiętnikarze powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i ich wspomnienia : uwagi wstępne, „Rocznik Lubelski” 41, 2015, s. 84-101. (plik pdf)

  G. Sowińska Zamojszczyzna w powstaniu styczniowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio F, Historia 48, 1993, s. 109-122. (plik pdf)

  T. Brytan, Bitwa pod Panasówką, „Tanew. Kwartalnik Biłgorajski” Nr 2 (260) II kwartał 2009 (plik pdf)

  D. Róg, Zagadnienia identyfikacji osadnictwa budziarskiego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. na przykładzie Puszczy Solskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 69 (2), 2021. (plik pdf)

  S . Jastrzębski, Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007. (plik pdf)

  A. Tajchert, Koleje wąskotorowe Zwierzyniec-Biłgoraj, Łódź 2013 (online dostępne fragmenty) (plik pdf)

  R. Drabik, Pacyfikacje ludności w powiecie biłgorajskim (Kreishauptmannschaft Bilgoraj) w świetle niemieckich dokumentów. (plik pdf)

  Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939 – 1944, Zamość 1945 (plik pdf)

  Urywki z pamiętników o powstaniu1863 r., opr. Z. Szybalska , Lwów 1913. (plik pdf)

  Przez Roztocze i lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego do niepodległości, Zwierzyniec 2018. (plik pdf)

  SPORT

  Klub Sportowy „Orzeł” Tereszpol (z dostępnymi klubowymi regulaminami, terminarzami i galerią fotografii)

  Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Tereszpol na fb

  Gminny Klub Sportowy Orzeł Tereszpol

  Memoriał piłkarski im. Adama Olszty

  VIDEOTEKA

  Dostępne online filmy dotyczące gminy nie są zbyt liczne. Nie umieszczają ich regularnie na swych forach media przekazujące aktualne informacje o życiu gminy. Na kanale Youtube można je znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=tereszpol. Ich treści dotyczą wspomnianych wyżej aktywności tereszpolskiej społeczności, historii i walorów przyrodniczo-turystycznych gminy, np. uroczystości religijnych (odpust parafialny ; Świąt Wielkanocnych ; oryginalnego przeżywania Misterium Męki Pańskiej ; Wzgórza Polak i bitwy pod Panasówką Tereszpola jako niezwykle malowniczo położonej miejscowości na południowo zachodniej krawędzi Roztocza. ; gminnej orkiestry dętej

  Relatywnie sporo filmów dotyczy sportu, meczów miejscowego klubu „Orzeł” Tereszpol, który ma swój kanał na Youtube (w sumie to jednak tylko5 filmików )

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci