Przejdź do treści

Kąkolewnica

  Herb gminy
  Kąkolewnica.

  Kąkolewnica

  Powiat: radzyński

  Gmina: loco

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  GMINA KĄKOLEWNICA

  (najważniejsze aktywne strony WWW informujące o funkcjonowaniu gminy, życiu jej mieszkańców, historii i walorach turystycznych)

  Dostęp 31 maj- 4 czerwiec 2024 r.

  Uwagi porządkowe: 22. 08. 2023 roku na stronie https://kakolewnica.lublin.pl/ pojawiła się następująca informacja: „Zapraszamy na nową stronę internetową Gminy Kąkolewnica, na której znajdują się najnowsze informacje, komunikaty dotyczące gminy czy nagrania z sesji Rady Gminy. Nowa strona znajduje się pod adresem: www.kakolewnica.pl Ostatni news na starej stronie gminy pochodzi 09.08.2023 roku. Niezależnie od tego w poniższej netotece PT Czytelnicy, w zakresie niektórych ważnych dla całościowego obrazu gminy kwestii, będą też odsyłani na wciąż dostępną starszą stronę. W przygotowaniu netoteki gminy i wchodzących w jej skład miejscowości wynika z faktu, że od 1 stycznia 2011 r. Gmina Kąkolewnica Wschodnia nosi nazwę „Kąkolewnica”.

  INFORMACJE OGÓLNE

  Gmina Kąkolewnicamapa strony: Lista wiadomości – Aktualności ; Informacje o gminie (na nowej stronie aktywne są ograniczone w treściach zakładki: Historia gminy (dość lakoniczna informacja), Sołectwa i sołtysi , Organizacje pozarządowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Lakoniczne (kontaktowe) informacji przynoszą następujące zakładki: Oświata, Kultura, Sport, Kościoły. Stąd informacje /adresy stron WWW związane z tymi aspektami funkcjonowania gminy mają inne pochodzenie, często przywołują treści ze starej strony Gminy Kąkolewnica. Pozostałe elementy strony są standardowe: Urząd Gminy ; Władze gminy z zakładkami Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Rada Gminy, Komisje Rady Gminy oraz Struktura organizacyjna rady Gminy); Inwestycje gminne (wykaz od 2019 roku); Informator gminny („Informator Gminy Kąkolewnica”, dostępne w pdf dwa zeszyty z grudnia 2023 roku (Gmina w okresie 2018-2023) oraz z marca 2024 br. (Gmina w okresie 2019-2023) ; Kontakt https://kakolewnica.pl/kontakt

  Dużo aktualnych informacji dotyczących gminy i Urzędu Gminy znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w tym uchwały Rady Gminy od 2002 roku.

  Informacje o gminie na stronie powiatu Radzyń Podlaski

  Kąkolewnica (gmina)

  Gmina Kąkolewnica w liczbach

  Informacje o gminie

  Urząd Gminy (stara strona)

  STRATEGIA ROZWOJU GMINY KĄKOLEWNICA NA LATA 2015-2023 (plik pdf)

  STRATEGIA ROZWOJU GMINY KĄKOLEWNICA WSCHODNIA NA LATA 2008-2015 (plik pdf)

  STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI MARKI GMINY KĄKOLEWNICA NA LATA 2011-2015 (plik pdf)

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica (plik pdf)

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄKOLEWNICA U W A R U N K O W A N I A (plik pdf)

  Statut Gminy Kąkolewnica Wschodnia (z 2009 roku, plik pdf)

  Rada Gminy Kąkolewnica – transmisje z sesji Rady (od listopada 2018 roku do dzisiaj)

  Rada Gminy Kąkolewnica

  Uchwały Rady Gminy (od 2002 roku)

  Protokoły sesji Rady Gminy (2018-2021)

  GMINA WIEJSKA Kąkolewnica dane GUS (plik pdf)

  RAPORT O STANIE GMINY KĄKOLEWNICA ZA ROK 2019 (plik pdf)

  RAPORT O STANIE GMINY KĄKOLEWNICA za 2020 r. (plik pdf)

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica na lata 2017 – 2023 (projekt) (plik pdf)

  Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 (plik pdf)

  Mapa gminy Kąkolewnica

  Wsie i sołectwa Gminy Kąkolewnica (plik pdf) Na terenie gminy znajduje się 20 wsi: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Wschodnia, Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Rudnik, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola Stara.

  Wykaz sołectw gminy Kąkolewnica Wschodnia (plik pdf)

  Sołectwa i sołtysi w gminie Kąkolewnica

  Wykaz miejscowości (szczegółowy z częściami wsi i przysiółkami)

  Wieś Kąkolewnica Do końca 2010 roku były to cztery wsie: Kąkolewnica WschodniaKąkolewnica PołudniowaKąkolewnica Północna i Rudnik, z których Kąkolewnica Wschodnia stanowiła siedzibę gminy. 1 stycznia 2011 wszystkie cztery wsie połączono w jedną o nazwie Kąkolewnica

  Wieś Kąkolewnica w liczbach

  Kąkolownica, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 940.

  Kąkolewnica Południowa

  Kąkolewnica Północna

  Kąkolewnica Wschodnia

  Brzozowica Duża

  Wieś Brzozowica Duża w liczbach

  S T A T U T SOŁECTWA BZOZOWICA DUŻA (plik pdf)

  Brzozowica Duża (osada leśna)

  Brzozowica Mała

  Wieś Brzozowica Mała w liczbach

  Grabowiec (wieś w powiecie radzyńskim)

  Wieś Grabowiec w liczbach

  Grabowiec, 13.), wś, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 777.

  Jurki

  Wieś Jurki w liczbach

  Lipniaki

  Wieś Lipniaki w liczbach

  Lipniaki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 269.

  Lipniaki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska, Warszawa 1902, s. 232.

  Miłolas (wieś)

  Wieś Miłolas w liczbach

  Miłolas (osada leśna)

  Mościska

  Wieś Mościska w liczbach

  Mościska

  Olszewnica

  Wieś Olszewnica w liczbach

  Olszewnica (2),(3), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 508

  Historia wsi Olszewnica

  Polskowola

  Polskowola wieś

  Wieś Polskowola w liczbach

  Polskowola historia

  Rudnik

  Sokule (powiat radzyński)

  Wieś Sokule w liczbach

  Sokule (4), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 40

  Sokule

  Turów

  Wieś Turów w liczbach

  Turów

  Wygnanka

  Wieś Wygnanka w liczbach

  Zosinowo

  Wieś Zosinowo w liczbach

  Zosinowo

  Żakowola Poprzeczna


  Wieś Żakowola Poprzeczna w liczbach

  Żakowola Poprzeczna

  Żakowola historia

  Żakowola Radzyńska

  Wieś Żakowola Radzyńska w liczbach

  Żakowola Stara

  Wieś Żakowola Stara w liczbach

  Żakowola Stara (historia)

  AKTUALNOŚCI

  Kąkolewnica- info (najlepsze źródło pozyskiwania bieżących informacji o życiu gminy, ze sporą ilością fotografii i filmów)

  Gmina Kąkolewnica na fb

  „Słowo Podlasia” z tagiem Kąkolewnica

  Tygodnik Lokalny „Wspólnota Radzyńska” z tagiem Kąkolewnica

  Polskie Radio Lublin wyniki szukania dla „Kąkolewnica”

  „Dziennik Wschodni” https://www.dziennikwschodni.pl/szukaj.html?search=K%C4%85kolewnica Wyniki wyszukiwania: Kąkolewnica

  Iledzisiaj.pl z tagiem Kąkolewnica

  Lublin112pl. tag Kąkolewnica

  Podlasie24.pl tag Kąkolewnica

  Podlaski.info tag Kąkolewnica

  „Słowo Podlasia” tag Kąkolewnica

  „Podlasianin” tag Kąkolewnica

  Biuletyn Informacyjny Gminy Kąkolewnica „DoNas” lipiec 2016, ss.8 Adres wskazany jako przykład, pozostałe zeszyty dostępne online w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej (numery od 1 z 1990 roku do końca 2018 r.)

  Gmina Kąkolewnica : biuletyn informacyjny Nr 1 (2011)

  Jawna Gmina Kąkolewnica na fb

  STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

  Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kąkolewnicy

  STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (plik pdf)

  Klub Seniora

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy

  Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział Kąkolewnica

  Ochotnicza Straż Pożarna Brzozowica Duża

  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowicy Dużej

  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowicy Dużej na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna Grabowiec na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu

  Ochotnicza Straż Pożarna Turów na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna Wygnanka

  Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance

  Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej

  Ochotnicza Straż Pożarna Żakowola Stara

  Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewnicy

  Sto lat straży w Polskowoli

  Ochotnicza Straż Pożarna z Mościsk

  Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnance

  Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Brzozowicy Dużej

  Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu

  Koło Gospodyń Wiejskich „Kąkolewianki” w Kąkolewnicy ul. Południowa

  Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewnicy

  Lipowe Zacisze KGW – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniaku

  Lipowe Zacisze KGW – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniaku na fb

  Koło Gospodyń Wiejskich „Olszanki” w Olszewnicy

  Koło Gospodyń Wiejskich „Olszanki”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Polskowoli

  Koło Gospodyń Wiejskich w Turowie

  Koło Gospodyń Wiejskich w Żakowoli Starej

  Istnieją także KGW w: Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku oraz Koło Gospodyń Wiejskich Jurek, patrz np. ” Z ogrodu na stół” – spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Wygnance ; Spotkanie kół gospodyń wiejskich z gm. Kąkolewnica w Brzozowicy Małej

  OŚWIATA (informacje pochodzą także ze starej strony z 2011 r.):

  Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy (w skład Zespołu Oświatowego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole)

  Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy

  Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

  ZO w Brzozonicy Dużej (z zakładką „historia szkoły” )

  Zespół Oświatowy w Polskowoli

  Szkoła Podstawowa im. Ks. Lucjana Niedzielaka i samorządowe przedszkole w Polskowoli

  Zespół Oświatowy w Polskowoli (utworzony w 2005 roku)

  Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej

  SP w Żakowoli Poprzecznej

  Historia Szkoły Podstawowej w Żakowoli

  Szkoła Podstawowa w Turowie

  SP w Turowie

  Historia SP w Polskowoli

  KULTURA:

  Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy (strona główna w budowie). Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy jest organizatorem cyklicznej imprezy pt. Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe „Kąkolewisko”, patrz np. XXI WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA KABARETOWE „KĄKOLEWISKO” W KĄKOLEWNICY ;

  Kabaret w Kąkolewnicy .

  Ostatnie Kąkolewisko XXII Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe „Kąkolewisko”

  Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy Z jego działalnością oraz z funkcjonowaniem gminnych Kół Gospodyń Wiejskich wiąże się aktywność następujących zespołów śpiewaczych: Zespół „Kalina” z Wygnanki; Zespół „Wrzos” z Kąkolewnicy; Zespół „Brzozowianki” z Brzozowicy Dużej; Zespół „Tęcza” z Brzozowicy Małej; Zespół „Zorza” z Polskowoli; Zespół „Niezapominajki” z Turowa; Zespół „Podlasianki” z Lipniaka; Zespół „Różanki” z Żakowoli Starej. Patrz np. : Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych W Kąkolewnicy śpiewali na ludowo ; Jubileusz XV-lecia działalności zespołu śpiewaczego „Brzozowianki” z Brzozowicy Dużej ; Kalina ma 10 lat ; ; Zespół śpiewaczy „Zorza” z Polskowoli obchodzi w tym roku Jubileusz X-lecia istnienia zespołu.

  Aktywnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury współpracują Koła Gospodyń Wiejskich, współorganizując wiele cyklicznych imprez np. Festiwal Pierogów, czy biorąc udział w konkursach „Nasze kulinarne dziedzictwo” na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy, które organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
  Patrz np. Kąkolewnickie przepisy kulinarne

  W szkołach gminnych istnieją: Szkolne koło teatralne „GAZA” z Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy

  Kabaret „Olszyna” ze Szkoły Podstawowej w Olszewnicy

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy (z filiami wBrzozowicy Dużej, Polskowoli, Olszewnicy i w Turowie)

  Dom Ludowy w Polskowoli

  ŻYCIE RELIGIJNE

  Parafia Św. Filipa Neri, Kąkolewnica (Dekanat międzyrzecki)

  Parafia św. Świętego Filipa Neri

  Parafia św. Świętego Filipa Neri w Kąkolewnicy

  100 lat parafii Kąkolewnica

  Parafia Świętego Maksymiliana Kolbe w Brzozowicy Dużej

  Parafia Świętego Maksymiliana Kolbe w Brzozowicy Dużej (strona diecezji)

  Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli

  Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Polskowola

  Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Polskowola (strona diecezji)

  Kościół parafialny w Turowie

  Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego

  ZABYTKI I TURYSTYKA KULTUROWA

  Uroczysko Baran – Mały Katyń – miejsce zbrodni dokonanej przez NKWD

  Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy Wschodniej, (ze świątynią zbudowaną w 1870 roku, kaplica z 1906 roku, bramą- dzwonnicą z II poł. XIX w.  I plebanią z tegoż okresu)

  Sanktuarium leśne pw. Św. Antoniego w Turowie (drewniana kaplica z 1830 roku, kaplica murowana z 1908 roku oraz dwie kapliczki z 1908 roku)

  Kościół pw. Św. Antoniego w Turowie z 1937 roku.

  Drewniany kościół pw. Św. Apostoła w Polskowoli z 1921 roku.

  Kąkolewnica, barokowy ogród dworski (poważny naukowy tekst z portalu „Historyczne parki i ogrody wschodniej Polski””

  Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli

  Kościół św. Filipa Neri w Kąkolewnicy

  Ścieżka historyczno–przyrodnicza „Brzozowica”

  Dwór w Grabowcu

  Kaplica z 1830 r. i Sanktuarium leśne Św. Antoniego Padewskiego w Turowie

  Grota Matki Boskiej w Brzozowicy Dużej

  Pomnik bohatera Powstania Styczniowego Kąkolewnica, ul. Klinowa

  Cmentarz wojenny w Grabowcu

  Rządcówka

  Ogród dworski Jurki – regularna barokowa kompozycja kwaterowa, częściowo przebudowana w latach 60. XX w.

  Ogród dworski – eklektyczny, powstały w II połowie XIX w. na miejscu folwarku założonego w latach 20. XVIII w. i rozbudowany w okresie międzywojennym XX w. Dawna nazwa: Turów

  HISTORIA GMINY

  Historia gminy

  Mały Katyń – miejsce zbrodni dokonanej przez NKWD

  Bój pod Kąkolewnicą

  Statut Powszechnej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej [Kąkolewnica 1944]

  Kąkolewnica na drodze do nowoczesności (artykuł z czasopisma z 1976 r.)

  Ustne relacje świadków historii dotyczące przedwojennej Kąkolewnicy (plus kilka starych fotografii)

  W. Charczuk, Uroczysko Baran. W kręgu zbrodni (materiały sesyjne), Kąkolewnica 2007, ss. 141 „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 5, 2007, (plik pdf)

  D. Sitkiewicz, Albert Johann Goldgruber. Zbrodnicza działalność kapitana żandarmerii niemieckiej na powiaty bialski, puławski i radzyński w latach 1939-1944, RADZYŃSKI ROCZNIK HUMANISTYCZNY, tom 19 (2021) (plik pdf)

  1999 – 2019 Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy, Kąkolewnica, 2019, ss. 60 (praca zbiorowa) (plik pdf)

  T. Demidowicz, Starostwo kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie XVIII wieku: wielkość i stan ekonomiczno-społeczny, Radzyński Rocznik Humanistyczny 8, 2010, (plik pdf)

  Uroczystość patriotyczno-religijna na uroczysku Baran – Kąkolewnica, 9 czerwca 2019

  W.Pracki, O mowie wsi Turowa, Warszawa 1906, (w bibliotece Polona, plik pdf)Dół formularza

  SPORT

  Lista wiadomości – sport (strona gminy)

  Klub Sportowy Grom Kąkolewnica

  Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy Grom w Kąkolewnicy Data założenia: 21 lipca 1999

  KS GROM Kąkolewnica na fb

  Grom Kąkolewnica

  Grom Kąkolewnica aktualności

  Grom Kąkolewnica

  Początek formularza

  Dół formularza

  Grom Kąkolewnica

  Video mecze IV ligowego klubu piłkarskiego na kanale Youtube

  Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Kąkolewnica

  VIDEOTEKA

  Kanał Urzędu Gminy Kąkolewnica na Youtube (ok. 30 filmików ilustrujących funkcjonowanie gminy z okresu ostatnich 5 lat)

  Kąkolewnica- info (sporą ilością fotografii i filmów, m.in. film promocyjny „Kąkolewnica – tu rozkwitniesz” http://kakolewnica-info.cba.pl/articles.php?article_id=45

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci