Przejdź do treści

Łomazy

  Herb gminy
  Łomazy.

  Łomazy

  Powiat: bialski

  Gmina: loco

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Gmina Łomazy –wybrane strony WWW dotyczące historii i dnia dzisiejszego mieszkańców

  (dostęp w dniach 10-16 maja 2024 r.)

  INFORMACJE OGÓLNE

  Gmina Łomazy

  Łomazy (gmina)

  Gmina Łomazy w liczbach

  Gmina Łomazy (gmina wiejska)

  Gmina wiejska Łomazy (powiat bialski) (statystyka, demografia, plik pdf)

  Łomazy (gromada)

  Urząd Gminy w Łomazach

  Rada Gminy w Łomazach

  Młodzieżowa Rada Gminy w Łomazach

  Informacje o gminie ze strony https://lomazy.pl/ : Położenie , Historia (dość obszerny tekst z kilkoma fotografiami) ,

  Strategia rozwoju (z 6- ma plikami dokumentów)

  Łomazy – oferta inwestycyjna (informacje ogólne) (plik pdf)

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017-2023 (plik pdf)

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy, Łomazy 2018 (plik pdf)

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030

  Raport o stanie gminy Łomazy 2018

  Raport o stanie gminy Łomazy 2019 (plik pdf)

  Raport o stanie gminy Łomazy 2020 (plik pdf)

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 2018 (plik pdf)

  Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000 Arkusz ŁOMAZY (605) (plik pdf)

  Powiat bialski: Łomazy nie zostaną miastem

  Sołectwa W wykazie sołectw gminnych, po kliknięciu nazwy sołectwa (tej z pierwszej pozycji w kolejności) pojawiają się, poza nazwiskami sołtysów i składem rady sołeckiej, ważne informacje przygotowane przez samych mieszkańców!

  Bielany (ilustracja powyższego założenia – informacja o Bielanach pochodzi od mieszkańców wioski)

  Bielany (województwo lubelskie)

  Wieś Bielany w liczbach

  Burwin

  Burwin wieś

  Burwin na fb

  Burwin (gromada)

  Dubów

  Dubów wieś

  Wieś Dubów w liczbach

  Dubów (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 198.

  Dubów historia

  Huszcza Pierwsza

  Huszcza I

  Huszcza (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 228

  Huszcza Druga

  Huszcza II

  Wieś Huszcza w liczbach

  Huszcza (województwo lubelskie)

  Huszcza (gmina w województwie lubelskim, 1868-1926)

  Jusaki – Zarzeka

  Jusaki-Zarzeka wieś

  Wieś Jusaki-Zarzeka w liczbach

  Jusaki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 639.

  Mieszkańcy wsi Jusaki – Zarzeka na fb

  Kopytnik

  Kopytnik wieś

  Kopytnik w liczbach

  Kopytnik (województwo lubelskie), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 389

  Kozły

  Kozły (województwo lubelskie)

  Kozły w liczbach

  Korczówka

  Korczówka (województwo lubelskie)

  Korczówka w liczbach

  Korczówka (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 394.

  Koszoły

  Koszoły (województwo lubelskie)

  Koszoły w liczbach

  Koszoły [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 485.

  Krasówka

  Krasówka (województwo lubelskie)

  Krasówka w liczbach

  Krasówka (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 646.

  Lubenka

  Lubenka (województwo lubelskie)

  Lubenka w liczbach

  Historia aktywnej miejscowości Lubenka nad Grabarką

  Lubienka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884

  Łomazy I

  Łomazy wieś

  Łomazy, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 690.

  Łomazy [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 690.

  Łomazy II

  Stasiówka

  Stasiówka (wieś w województwie lubelskim)

  Stasiówka w liczbach

  Stasiówka 1, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 284.

  Stasiówka (kolonia w województwie lubelskim)

  Studzianka

  Studzianka wieś

  Studzianka w liczbach

  Studzianka [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 496.

  Szymanowo

  Szymanowo (województwo lubelskie)

  Szymanowo w liczbach

  Szymanowo

  Wola Dubowska

  Wola Dubowska wieś

  Wola Dubowska w liczbach

  Wola Dubowska na fb

  Wólka Korczowska

  Wólka Korczowska wieś

  Wólka Korczowska w liczbach

  Wólka (130), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIII: Warmbrun – Worowo, Warszawa 1893, s. 842.

  AKTUALNOŚCI

  Gmina Łomazy – Aktualności

  Lublin112pl. tag Łomazy

  „Bialskie Forum” – kategoria Łomazy

  Biała24pl.

  „Podlasianin” – kategoria Łomazy =

  „Słowo Podlasia” tag Łomazy

  Radio Biper, kategoria Gmina Łomazy

  Gościniec Bialski” (pismo powiatu Biała Podlaska) (miesięcznik samorządowy dostępny online od 2017 roku)

  Łomazy. Blog poświęcony gminie Łomazy (blog aktywny do ok. 2016 roku)

  „Dziennik Wschodni” tag gmina Łomazy

  „Kurier Lubelski” tag Łomazy

  PATRZ TEŻ PONIŻEJ W DZIALE „KULTURA”: CZASOPISMA GMINNE

  STOWARZYSZENIA I FUNDACJE:

  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka (działa od 2007 r.)

  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

  Stowarzyszenie Studzianka w KRS

  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka na fb

  Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubenki „Grabarka”

  Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Tłoka”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach

  KGW w Bielanach

  Koło Gospodyń Wiejskich w Burwinie „BURWINIANKI”

  Pośpiewajko – potupajka z harmonijkami w Burwinie

  Koło Gospodyń Wiejskich w Dubowie

  KGW w Dubowie

  Koło Gospodyń Wiejskich w Huszczy Pierwszej „MAZURKI”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Lubence

  Koło Gospodyń Wiejskich w Łomazach „KRYSZTAŁKI”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytniku „WRZOS”

  Koło Gospodyń Wiejskich w Korczówce

  Koło Gospodyń Wiejskich w Koszołach na fb

  Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłach „Kozłowianki” na fb

  Gminne jednostki OSP (wykaz, organizacja)

  Ochotnicza Straż Pożarna Łomazy na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie

  OSP Dubów na fb

  Ochotnicza Straż Pożarna Huszcza

  Ochotnicza Straż Pożarna Korczówka

  Ochotnicza Straż Pożarna Kozły

  Ochotnicza Straż Pożarna Kopytnik

  Ochotnicza Straż Pożarna Koszoły

  Ochotnicza Straż Pożarna Krasówka-Burwin (istniała w l. 1992 – 2016)

  Ochotnicza Straż Pożarna Lubenka

  Ochotnicza Straż Pożarna Studzianka

  OŚWIATA

  Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach

  ZPO w Łomazach

  Szkoła Podstawowa w Huszczy

  SP w Huszczy

  Gminny Klub Malucha

  Gminny Klub Malucha na fb

  KULTURA

  Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

  Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach na fb

  Gminna Biblioteka w Łomazach

  Gminna Biblioteka w Łomazach na fb

  Strażacka orkiestra w Łomazach jej organizowanie rozpoczęto w listopadzie 1988 roku. Na wskazanej stronie znajduje się tekst pt. „Monografia Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach”

  Strażacka orkiestra na fb

  Zespoły wokalne i muzyczne działające przy GOK w Łomazach pod wskazanym adresem znajdują się informacje dotyczące następujących zespołów: „Wiem dokąd idę” – zespół dziecięcy; zespoły ludowe: „Luteńka”, „Studzianczanie”, „Śpiewam Bo Lubię”, „Wiem Dokąd Idę”, „Zielona Kalina”, Raz na ludowo, Pohulanka, Poranna Rosa; zespół młodzieżowy wokalno- instrumentalny: TENTATIVE

  Program „Aktywny senior!”

  CZASOPISMA GMINNE

  Wymienione poniżej, udostępnione w Internetach, periodyki gminne (samorządowe i stowarzyszeniowe) mają złożoną naturę i informacje na ich temat mieścić można w różnych miejscach tego zestawienia w zależności od rodzaju treści w nich pomieszczonych. Są tam zatem i aktualia, i treści historyczne i rozmaita publicystyka właśnie o wymiarze kulturalnym. Zadziwia bogactwo i długa tradycja tej działalności nieporównywalna bodaj z żadną inna gminą Lubelszczyzny.

  „Łomaskie Strony” Biuletyn Informacyjny z podtytułem „Biuletyn mieszkańców Łomaz i okolic”, wydawany od 2009 roku. Jest to miesięcznik (red. Lech Zaciura) w wersji online dostępny w zasobach Bialskiej Bibliotece Cyfrowej

  Gmina Łomazy: Biuletyn Informacyjny Gminy Łomazy Nr 1 (2008)

  Gmina Łomazy : Biuletyn Informacyjny Gminy Łomazy Nr 2 (2009)

  Echo Studzianki” Periodyk (kwartalnik) „Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka”, red. S. Hordejuk, pismo wydawane od 2009 roku, ostatni 52 numer, całość dostępny online. Egzemplarze archiwalne dostępne też na stronie Stowarzyszenia

  Szczególną wartość ma „Echo Studzianki”. Bibliografia kwartalnika Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka nr 1-49 (2001)

  Kniaża: czasopismo mieszkańców wsi Koszoły R. 1 (2010) nr 1 (red. S. Hordejuk, ostatni wydany numer pisma pochodzi z 2018 r.)

  Huszcza: czasopismo mieszkańców wsi Huszcza R. 1 (2015) nr 1 (wydano 1 zeszyt pisma) dostępny

  Bialski informator samorządowy: gmina Łomazy, Biała 2001 (informator promujący gminę, 6 stron)

  ZYCIE RELIGIJNE

  Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła, Łomazy (z zakładką „historia”)

  Parafia Trójcy Świętej, Huszcza (z zakładką „historia”)

  Parafia Trójcy Świętej w Huszczy na fb  

  Parafia Św. Jozafata BM, Korczówka (z zakładką „historia”)

  Parafia Św. Praksedy, Dokudów – kaplica w Dubowie (z zakładką „historia”)

  HISTORIA

  Kroniki Gminy Łomazy

  Na stronie Gminy Łomazy znajdują się zupełnie unikalne w skali zapewne nie tylko regionu lubelskiego KRONIKI GMINNE. Są to rękopisy w 26 (sic!) tomach o objętości średnio ok. 200 kart każdy. Każdy z nich ilustruje zwykle rok lub dwa lata funkcjonowania gminy w okresie od 1973 do 2014 roku. Tekstom towarzyszą fotografie oraz wycinki z prasy lokalnej i centralnej. Oto informacja na ich temat ze wskazanej strony WWW: Z inicjatywy Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przy zaangażowaniu pracowników urzędu, kroniki gminy z lat 1973 – 2010 zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy by każdy zainteresowany dziejami Gminy Łomazy mógł sięgnąć do kroniki w dogodnym dla niego czasie i miejscu.

  Księgozbiór liczy XXV tomów. Autor kronik – Wacław Szudejko udokumentował lokalne wydarzenia, dzięki temu można powrócić do minionych wydarzeń, które miały miejsce w gminie Łomazy, obejrzeć fotografie, przeczytać notatki prasowe oraz refleksje osoby prowadzącej kroniki. Przez wzgląd na chorobę Wacława Szudejko Tom XXV został dokończony przez Sławomira Hordejuka, a kolejny Tom XXVI w 2010 roku prowadzony był przez Stanisława Hryniewicza.

  Od 2016 roku nastąpiła próba wskrzeszenia kroniki przez Sławomira Bondaruka, który uwzględnił wydarzenia gminne od grudnia 2014 roku. Efekty tej pracy poznamy w kolejnych Kronikach Gminy Łomazy”.

  Ogromna szkoda, że dostęp do „Kronik” znajduje się w zakładce „Do pobrania”. Ze względu na wagę i wyjątkowość tego przedsięwzięcia warto stworzyć dla nich osobne miejsce na mapie strony gminy i Urzędu Gminy!

  PUBLIKACJE NA TEMAT DZIEJÓW GMINY DOSTĘPNE ONLINE (pliki pdf)

  T. Demidowicz, Łomazy: zarys dziejów, Biała Podlaska 2007

  W. Pińczuk, J. Kuszneruk, Huszcza dawniej i dziś : monografia parafii : rys geograficzny, historyczny i obyczajowy, Warszawa 2000, ss. 438

  M. Dębowczyk, Majątki ziemskie Stefana Kazimierza Kowerskiego w lubelskiem jako przykład efektywnej i społecznie pożytecznej gospodarki rolnej (XIX/XX wiek) – szkic, Lublin 2012 (dotyczy majątku Studzianki)

  A. Czarnocki, Szlachta osiadła w Huszczy i w Tucznej. Rody i herby, Rocznik Bialskopodlaski T. XXIX 2021, s. 9-43

  F. Czyżewski Gwara (morfologia i składnia) osady Łomazy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora 31, 357-370 1976

  A. Panasiuk, Łomazy, Pieszczatka Woin – dawne miasta królewskie w starostwie brzeskim (województwo brzesko – litewskie) w świetle lustracji z 1566 r. Studium gospodarczo – przestrzenne „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 41-71

  M. Zemło, R. Dobrowolski (red.), Powstanie 1863. Podlaskie epizody, Supraśl 2014,

  S. Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska 2002,

  T. Mencel, Walenty Lewandowski i początki powstania styczniowego na Podlasiu, „Rocznik Lubelski” 6, 1963, s. 71-120.

  W. Charczuk, Południowe Podlasie w akcji „Burza” latem 1944 roku, Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 20 (2022)

  Informacje o dziejach na stronach WWW

  Akta gminy Łomazy

  Łomazy – akcja „Reinhardt”

  Łomazy Wirtualny Sztetl

  Zbrodnia w Łomazach (1942)

  Bielany w gminie Łomazy. Historia mojej rodzinnej miejscowości (informacja o książce Zenona Stanilewicza pt. „Bielany w gminie Łomazy. Historia mojej rodzinnej miejscowości”)

  Bitwa pod Łomazami

  STUDZIANKA – TATARZY

  Szczególną wartość dla lokalnej problematyki tatarskiej ma „Echo Studzianki” : Bibliografia kwartalnika Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka nr 1-49 (2001)

  W dziale KULTURA (wyżej) znajdują się szersze informacje na temat periodyku „Echo Studzianki” wydawanego przez „Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka”

  WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  S. Hordejuk, Łukasz Węda, Zapomniany mizar – cmentarz tatarski w Studziance, Studzianka 2009

  M. Pietrzela, Życie obok mizaretu

  P. Krawczyk, Wspomnienie o Tatarach, „Na Przykład” 1995, 24, s. 24-25

  J. Kulikowski, Tatarskie tropy na Podlasiu, „Nowiny Podlaskie” 1995, 40, s. 7

  J. Kulikowski, Niknące ślady, „Rzeczpospolita” 1988, nr. 210

  A.Laudowicz, Wierni Polsce i Półksiężycowi, „Wiadomości Ziemiańskie” i14, 15 czerwca 2003

  S. Jadczak, Podlascy Tatarzy, „Sztandar Ludu” 1970, nr 228, s. 4

  J. Świąder, Gasnący półksiężyc, „Sztandar Ludu” 1977, nr 5

  Ł. Węda, Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w świetle zachowanych akt metrykalnych z lat 1798-1911, „Nurt SVD” 2017, 2, s. 241-256

  Ł. Węda, Parafia muzułmańska w Studziance. Zarys dziejów (1679-1915), „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 5, 2007, s. 17-28

  Tatarzy na Podlasiu, opr. B. Pawlic-Miśkiewicz, T. Miśkiewicz, B. Pawlic-Miśkiewicz, M. Çaxarxan Czachorowski, Białystok 2022, ss. 112

  S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno – etnograficznej, Warszawa 1938

  A. Drozd, „Spisek umarłych krewnych”. Nieznane materiały do obrazu życia religijnego i rodzinnego Tatarów na Litwie w XIX wieku, „Rocznik Lituanistyczny” 5, 2019

  A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku, Warszawa 2010

  A. Wilczyńska, Mała Mekka na Podlasiu, „Tygodnik Powszechny” Nr 37, 2020

  W. Janicki, Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy “ludzie pogranicza” ?

  K. Radłowska Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok 2017

  A. Mańczyna, Krótka opowieść o Tatarach. Jak „przybysze z piekieł” zostali naszymi sąsiadami? Białystok 2017.

  Zarys dziejów miejscowości Studzianka (stan wiedzy na 2007 rok)

  W poszukiwaniu dalszej lektury, patrz repozytorium „Biblioteka Tatarska” i znajdujące się w niej książki oraz czasopisma

  Wiele artykułów na temat podlaskich/polskich Tatarów znaleźć można na łamach „Przeglądu Tatarskiego („Kwartalnik społeczno-kulturalny poświęcony Tatarom w Polsce i na świecie”), „Rocznika Tatarów Polskich” i pisma „Muzułmanie Rzeczypospolitej

  ZABYTKI i TURYSTYKA

  Łomazy – lubelskie klimaty

  Studzianka – Tatarska wioska

  Tatarzy w Studziance

  Studzianka atrakcje

  Tatarska wioska tematyczna

  Cmentarz muzułmański w Studziance

  Prywatne Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance (film dotyczący muzeum w Studziance )

  Agroturystyka „U Kovala”

  Turystyka w gminie Łomazy

  Zabytki na terenie gminy Łomazy: https://lomazy.pl/zabytki/ Kościół Parafialny p. w. ś. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach. Plebania w Łomazach, Kaplica p.w. św. Jana Ewangelisty w Łomazach. Cmentarz tatarski (Mizar) w Studziance. Cmentarz Żydowski (Kirkut) w Łomazach. Pozostałości założenia dworskiego w Koszołach. Pozostałości założenia dworskiego w Krasówce. Warto wiedzieć, że przy Zespole Szkół w Łomazach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach istnieją izby pamięci.

  Produkty lokalne okolic Łomaz (sękacz, przepisy, lokalni wytwórcy)

  Cmentarz muzułmański w Studziance

  Krasówka. Dwór z 1. poł. XIX w., należący do rodziny Niewęgłowskich

  Krasówka dwór

  Łomazy: Tablica upamiętniająca bitwę Konfederatów Barskich

  Cmentarz żydowski w Łomazach

  Cmentarz żydowski w Łomazach (ul. Brzeska)

  Studzianka turystyka

  Niewielka Studzianka – mekka polskich Tatarów

  SPORT

  Kluby sportowe w gminie Łomazy

  Gminny Ludowy Klub Sportowo Turystyczny „NIWA” powstał 21 stycznia 1985 r.

  GLKS „Niwa”

  Akademia Taekwon-Do „VIRTUS” w Łomazach

  Akademia Taekwondo w Łomazach

  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Niwka”

  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach

  „Niwka” Łomazy

  Gminne obiekty sportowe

  VIDEOTEKA

  Na stronie Gminy dostępna jest bogata filmoteka obrazów z bieżących, ważnych wydarzeń i uroczystości gminnych począwszy od 2014 roku.

  Podobne filmy dostępne są także via: BIPERtv na kanale Youtube (w sumie to 126 filmów z okresu ostatnich 5 lat)

  TV Łomazy, kanał na Youtube (19 filmów)

  Telewizja Powiatowa. Gmina Łomazy (nagrania sesji radcy Gminy) 

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci