Przejdź do treści

Aleksandrówka

  Herb gminy Stoczek Łukowski.

  Aleksandrówka

  Powiat: łukowski

  Gmina: Stoczek Łukowski (gmina wiejska)

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Stoczek Łukowski – gmina i miasto

  Gmina Stoczek Łukowski – portal Urzędu Gminy (rozbudowane informacje porządkuje zakładka „Mapa strony”). Generalnie portal dzieli się na trzy zasadnicze części: bogaty serwis „Aktualności”; „Portal” (ogólne wiadomości o gminie prezentowane są zwłaszcza w zakładce „Informator”) oraz „Galeria zdjęć”. Odesłanie do archiwalnej strony UG wyjaśnia, dlaczego zakładki czekają na wypełnienie treściami). „Portal” dzieli się na następujące części, zakładki: Zabytki, Turystyka, Przyroda, Historia walk, Historia samorządu.

  Gmina Stoczek Łukowski na fb

  Gmina – ważne adresy

  Raport o stanie gminy Stoczek Łukowski za 2021 rok (plik pdf)

  Gmina wiejska Stoczek Łukowski – dane statystyczne (plik pdf)

  Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Stoczek Łukowski na lata 2008-2015 (plik pdf)

  Strategia Rozwoju Gminy Stoczek Łukowski na lata 2015 – 2020 (plik pdf)

  Program rozwoju powiatu łukowskiego na lata 2021-2030 (plik pdf)

  Wykaz sołectw na terenie gminy Stoczek Łukowski

  Aleksandrówka (powiat łukowski)

  Wieś Aleksandrówka w liczbach

  Błażejki

   Wieś Błażejki w liczbach

  Błażejki-Ruda (sołectwo)

  Błażejki, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I, Warszawa 1880, s. 246

  Borki (powiat łukowski)

  Wieś Borki w liczbach

  Chrusty (Aleksandrówka)

  Chrusty

  Guzówka (powiat łukowski)

  Wieś Guzówka w liczbach

  Guzówka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 921

  Guzówka-Kolonia

  Wieś Guzówka-Kolonia w liczbach

  Huta Łukacz

  Jagodne (gmina Stoczek Łukowski)

  Jagodne (5), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 369.

  Wieś Jagodne w liczbach

  Jagodne

  Jamielne

  Wieś Jamielne w liczbach

  Jamielno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 390.

  Jamielnik Kolonia

  Jamielnik (Wólka Różańska)

  Wieś Jamielnik-Kolonia w liczbach

  Jamielnik 1(2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 390.

  Januszówka (powiat łukowski)

  Wieś Januszówka w liczbach

  Januszówka 2(1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 444.

  Jedlanka (powiat łukowski)

  Wieś Jedlanka w liczbach ,

  Jedlanka

  Jedlanka (5) [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 544.

  Kamionka (powiat łukowski)

  Wieś Kamionka w liczbach

  Kamionka (21), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 779.

  Kapice (województwo lubelskie)

  Wieś Kapice w liczbach

  Kapice (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 823.

  Kapice-Celej

  Celej, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 531.

  Kienkówka

  Wieś Kienkówka w liczbach

  Kienkówka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 44.

  Kisielsk

  Wieś Kisielsk w liczbach

  Kisielsk, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 110.

  Kisielsk, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska, Warszawa 1902, s. 79.

  Łosiniec (powiat łukowski)

  Wieś Łosiniec w liczbach

  Mizary

   Wieś Mizary w liczbach

  Mizary, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 512.

  Nowa Prawda

  Wieś Nowa Prawda w liczbach

  Prawda (4), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 21.

  Nowe Kobiałki

  Wieś Nowe Kobiałki w liczbach

  Kobiałki (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 201.

  Nowy Jamielnik

  Wieś Nowy Jamielnik w liczbach

  Rosy

  Wieś Rosy w liczbach

  Róża (Jedlanka)

  Róża Podgórna

  Wieś Róża Podgórna w liczbach

  Ruda (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Ruda w liczbach

  Róża (Jedlanka)

  Róża Podgórna (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Róża Podgórna w liczbach

  Ruda (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Ruda w liczbach

  Stara Prawda (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Stara Prawda w liczbach

  Prawda (4), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 21.

  Stara Róża (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Stara Róża w liczbach

  Stare Kobiałki (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Stare Kobiałki w liczbach

  Kobiałki (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 201.

  Stary Jamielnik (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Stary Jamielnik w liczbach

  Jamielnik 1(2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 390.

  Szyszki (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Szyszki w liczbach

  Szyszki 1(5), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 129.

  Toczyska (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Toczyska w liczbach

  Toczyska 1(1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 356.

  Turzec (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Turzec w liczbach

  Turzec 1, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 666.

  Warkocz (Jedlanka)

  Wiśniówka (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Wiśniówka w liczbach

  Wola Kisielska (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Wola Kisielska w liczbach

  Wola (188) ”W. Kisielska”, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIII: Warmbrun – Worowo, Warszawa 1893, s. 786.

  Kisielska Wola, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 110.

  Wólka Poznańska (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Wólka Poznańska w liczbach

  Wólka Różańska (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Wólka Różańska w liczbach

  Zabiele (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Zabiele w liczbach

  Zabiele (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIV: Worowo – Żyżyn, Warszawa 1895, s. 180.

  Zgórznica (gmina Stoczek Łukowski)

  Wieś Zgórznica w liczbach

  Zgórznica, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIV: Worowo – Żyżyn, Warszawa 1895, s. 585.

  Urząd Miasta Stoczek Łukowski oficjalny serwis informacyjny miasta (podstawowe subdywizje na pasku górnym: Urząd, Dla turysty, Dla mieszkańca, Ważne, Kontakt; zaś na pasku dolnym: Aktualności oraz Mapa gminy)

  Strategia rozwoju lokalnego miasta Stoczek Łukowski na lata 2007-2015 (plik doc. nie otwiera się…)

  Strategia rozwoju lokalnego miasta Stoczek Łukowski na lata 2015 – 2020

  Z perspektywą do 2022 r. (plik pdf)

  Stoczek Łukowski w liczbach (plik pdf)

  Raporty o stanie miasta Stoczek Łukowski z okresu 2018- 2022 (nie wszystkie możliwe do pobrania pliki pdf otwierają się. Treści dostępne (np. za 2021 r.) potwierdzają ich dużą wartość w poznaniu historii najnowszej miasta. Informacje są bowiem uporządkowane wedle określonego schematu / spisu treści: I. Wstęp, informacje ogólne. II. Informacje inwestycyjne i finansowe. 2.1 Wykonanie budżetu miasta Stoczek Łukowski. 2.2. Wykonanie inwestycji w mieście. III. Informacja o stanie mienia komunalnego. IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 4.1. Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022 r. 4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski. 4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 4.4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023. 4.5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stoczek Łukowski na lata 2015 – 2024. 4.6. Program wspierania rodziny w mieście Stoczek Łukowski na lata 2020 – 2022. 4.7. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście. 4.8. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2022. 4.9. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 4.10. Gospodarka odpadami, wodno – ściekowa oraz ochrona środowiska. V. Realizacja zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miasta. VI. Współpraca z innymi samorządami. VII. Oświata, kultura, sport i rekreacja. VIII. Podsumowanie.

  Gmina miejska Stoczek łukowski – dane statystyczne (plik pdf)

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r. (zbiór dokumentów) (pliki nie otwierają się)

  Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski – lokalny program rewitalizacji miasta Stoczek Łukowski na l. 2017-2023 (pliki nie otwierają się)

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2005 r. (pliki nie otwierają się)

  Stoczek Łukowski (informacje ogólne)

  AKTUALNOŚCI

  Aktualności Urzędu Miasta Stoczek Łukowski (na fb Urzędu Miasta Stoczek Łukowski znacznie bardziej bogatszy w informacje niż raczej urzędowe, formalne „Aktualności” prezentowane na stronie urzędu)

  Łuków TV. Ludzie – relacje – wydarzenia

  Łuków TV.

  Podlasie24. Regionalny Portal informacyjny

  Stoczek. Portal gminy

  Stoczek – aktualności

  Telewizja Łuków. MasterTV

  Łuków24info

  Łuków24.pl

  Kurier Lubelski” – artykuły oznaczone tagiem: Stoczek Łukowski

  Aktualności Stoczka Łukowskiego – Najświeższe wiadomości z gminy Stoczek Łukowski

  Kurier Łukowski”

  Najnowsze wiadomości. Stoczek Łukowski

  Nasze Miasto” – artykuły oznaczone tagiem: Stoczek Łukowski

  Łukowska Gazeta Lokalna”

  Dziennik Wschodni” – artykuły oznaczone tagiem: Stoczek Łukowski

  Nowa Gazeta Łukowska” -publikowana od maja 1995 do końca 2020 r. jako organ prasowy Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J.S. Majewskiego. (niektóre numery pisma są dostępne online)

  Gazeta Łukowska”

  Wspólnota Łukowska”

  Wspólnota” na fb

  ŻYCIE RELIGIJNE (na terenie gminy Stoczek Łukowski istnieją dwie parafie rzymskokatolickie).

  Parafia Wniebowzięcia NMP, Stoczek Łukowski (Dekanat żelechowski)

  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim

  Parafia Stoczek

  Parafia Stoczek, Diecezja Siedlecka

  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim na fb

  550 lat parafii w Stoczku Łukowskim

  Parafia Chrystusa Króla w Jedlance na fb

  Parafia Chrystusa Króla w Jedlance

  Parafia Chrystusa Króla, Jedlanka (Dekanat łukowski II)

  OŚWIATA

  Informacje ogólne na temat gminnej oświaty (na terenie Gminy Stoczek Łukowski – poza miastem Stoczek Łukowski- funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Kamionce i sześć Zespołów Oświatowych obejmujących szkołę podstawową i przedszkole. Ponadto działa filialna Szkoła Podstawowa dla klas 0-III w Toczyskach, podporządkowana Zespołowi Oświatowemu w Starych Kobiałkach oraz samodzielna Szkoła Podstawowa w Kamionce)

  Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach w tym mieści się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach

  Zespół Oświatowy w Szyszkach w tym mieści się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach

  Zespół Oświatowy w Kisielsku w tym mieści się Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku, na stronie znajduje się ciekawa zakładka „Historia szkoły”

  Zespół Oświatowy w Starej Prawdzie

  Zespół Oświatowy w Jedlance w tym mieści się Szkoła Podstawowa w Jedlance im. ppłk. W. Rejmaka ps.”Ostoja” (z zakładką „Historia szkoły” oraz ”Patron”) kliknij: patrz też

  Zespół Oświatowy w Starej Róży w tym SP im. Mieczysława Jastrzębskiego (z ciekawą zakładką „Historia szkoły” oraz ”Patron”)

  Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim (od 2020 roku tworzą go: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny oraz przedszkole)

  Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim

  STOWARZYSZENIA

  Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Stoczek Łukowski (stan na 2019 r.)

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

  Lokalna Grupa Działania na fb

  Inkubator Kreatywności Społecznej  

  Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego

  Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich Z/S Stoczku Łukowskim w Zabiele

  Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich, Stare Kobiałki

  Stowarzyszenie „Nasz Stoczek” (od 2015)

  Nasz Stoczek” patrz też

  Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S. Majewskiego (od 1995 r.)

  25 lat Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego i Nowej Gazety Łukowskiej

  Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej

  Stowarzyszenie „Motoklub Armaty Stoczek Łukowski”

  Komitet Obchodów Świąt Patriotycznych i Religijnych

  Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Stoczek Łukowski(bogata fotogaleria)

  Kobiety Gotowe na Wszystko czyli Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie łukowskim [RAPORT] (wymienione tuKoło Gospodyń Wiejskich „Zgórznicanki” w Zgórznicy nie ma swej strony WWW ani adresu na fb).

  Koło Gospodyń Wiejskich w Szyszkach

  Koło Gospodyń Wiejskich w Szyszkach – Klub Kobiet Kreatywnych

  Koło Gospodyń Wiejskich „Mizarzacy” w Mizarach

  Koło Gospodyń Wiejskich „Kisielanki” w Kisielsku

  „Kisielanki” Koło Gospodyń Wiejskich w Kisielsku

  Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu

  Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach

  KGW w Toczyskach

  Koło Gospodyń Wiejskich „Jodełki” w Jedlance

  KGW Jedlanka

  Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia

  Koło Gospodyń Wiejskich „Różanki” w Starej Róży

  Koło Gospodyń Wiejskich w Guzówce

  Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Starym

  Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce

  Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Stoczek Łukowski (bogata fotogaleria)

  Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim

  Ochotnicza Straż Pożarna Jemielne(z rozbudowanymi treściami historycznymi)

  Ochotnicza Straż Pożarna Jedlanka (z rozbudowanymi treściami historycznymi)

  Ochotnicza Straż Pożarna Rosy (z rozbudowanymi treściami historycznymi)

  Ochotnicza Straż Pożarna Szyszki (z rozbudowanymi treściami historycznymi)

  Ochotnicza Straż Pożarna Zgórznica (z rozbudowanymi treściami historycznymi)

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Róży

  Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski w Kisielsku

  KULTURA

  Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim (istnieje od 1976 roku)

  Gminna Biblioteka Publiczna im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka w Starych Kobiałkach (w Stoczku Łukowskim)

  GBP w Stoczku Łukowskim (przez pierwsze lata działalności Biblioteki znajdowała się w budynku Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach, od 01.09.2012 r. zmieniła ona swoją siedzibę, przeprowadzając się do nowego budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Starych Kobiałkach). O działalności kulturalnej GBP

  W strukturach biblioteki działają: Zespół instrumentalno-wokalny „Muzyczne Bractwo” GBP w Stoczku Łukowskim, Amatorska Grupa Teatralna oraz:

  Dziecięcy Zespól Ludowy „Ojra” w Stoczku Łukowskim

  Gminna Grupa Literacka w Stoczku Łukowskim

  Zespół śpiewaczy dla dorosłych „Kobierzec” w Stoczku Łukowskim

  Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego (od 1979 r.)

  Quest Stoczek Łukowski – Miasto z charakterem

  Klub Seniora w Stoczku Łukowskim

  Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim (impreza cykliczna od 1970 r.)

  Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

  44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

  50. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

  HISTORIA / PUBLIKACJE W OPEN ACCESS

  Historia – treści zamieszczone na stronie Urzędu Miasta, prezentują nie tyle jego historię, co „Miejsca pamięci narodowej w mieście Stoczek Łukowski” czyli krzyż metalowy na Kulaku, krzyż metalowy przy drodze do Jamielnego, pomnik Tadeusza Kościuszki, krzyż poświęcony pamięci Polskiej Organizacji Wojskowej,Pomnik Ignacego Braulińskiego, pomnik – obelisk gen. Józefa Dwernickiego, pomnik poświęcony mieszkańcom Stoczka, ofiarom II wojny światowej

  Historia Stoczka Łukowskiego (znacznie bardziej rozbudowana niż na stronie UM zakładka znajdująca się na archiwalnej stronie Gminy)

  Pomnik upamiętniający Bitwę pod Stoczkiem

  Cmentarz powstańczy w Stoczku Łukowskim

  Stary cmentarz na ul. Polnej w Stoczku Łukowskim

  Krzyż szubieniczny w Stoczku Łukowskim

  Powstanie styczniowe – miejsca pamięci

  Cmentarz żydowski w Stoczku

  Żydzi w Stoczku Łukowskim

  Historia społeczności żydowskiej w Stoczku Łukowskim

  Nie tylko ks. Brzóska – śladami Powstania Styczniowego po Ziemi Łukowskiej

  E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, s. 4-5.

  A. Puzyrevskij, Wojna polsko-ruska 1831 roku, Warszawa 1899.

  Z. Wasilewski, Jagodne (wieś w powiecie łukowskim, gminie Dąbie). Zarys etnograficzny, Warszawa 1889.

  W. Pol, Hymn patryotyczny jenerała Dwernickiego, Warszawa 1848.

  S. Rygiel, Miasto dzieciństwa Aleksandra Świętochowskiego, Warszawa 1935.

  J. Nowak, Latowicz – starostwo niegrodowe w czasach Denhoffów (1708-1731), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. II, 1995.

  M. Czyrka, Życie kulturalne w powiecie łukowskim w latach 1918-1939, „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” 2011, 5(2), s. 56-71.

  T. Milewski, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ogniwo” w Łukowie w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne” Tom XXXIII, zeszyt 2 – 198, s. 187-214.

  P. Czepas, Dzieje działalności przemysłowej w Stoczku Łukowskim i okolicach, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016, s. 471-489.

  D. Stefańska, Barbara Newelska (1919–2012), „Biuletyn Szadkowski” Tom 16, 2016, s. 159-175.

  J. Kuligowski, Zeszyty o Stoczku Łukowskim i inne publikacje (Z działalności edytorskiej Zbigniewa Nowosielskiego), „Rocznik MińskoMazowiecki” 18. 2010, s. 183-186.

  T. Strzeżek, Stoczek –Nowa Wieś 1831, Warszawa 2010.

  Zeszyty Stoczkowskie”, wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, periodyk ukazywał się w l. 1984-1998. Szerzej pisze o nim w pracy dyplomowej Marty Tobiasz, „Zeszyty Stoczkowskie” 1984-1998. Monografia pisma, Lublin-Biała. Podlaska 2004, promotor prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, ss. 29 (informacja o tej pracy ). Czasopismo nie zostało poddane digitalizacji nie jest dostępne online. Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego ciągle prowadzi swoją działalność edytorską (wydawnictwa Towarzystwa to np. Adam Budzyński , Józef Filipczuk, Żydzi w Stoczku Łukowskim, Stoczek 2010, Adam Budzyński, Józef Filipczuk, Stoczek Łukowski – z dziejów miasta, Stoczek 1996)

  Zbiory „Polona” dotyczące historii Stoczka (6 pozycji)

  Historia Stoczka Łukowskiego (kalendarium od 1482 r.)

  Łuków – Historia (repozytorium, edycja tekstów od października 2011 r., artykuły dotyczące Stoczka )

  Gazeta Powiatu Łukowskiego” R. 1, 1928

  Gazeta Powiatu Łukowskiego” R. 3, 1930 Nr 5 (23)

  Zastawie i Ziemia Łukowska. Witryna przedstawiająca historię Ziemi Łukowskiej (teksty o Stoczku Łukowskim )Top of Form

  Odsłonięcie pomnika pilota Bronisława Martona – Stoczek Łukowski, 16 września 2023 roku

  Życie w służbie Niepodległej – wojenne losy Wiktora Kaczora (1915-1943). Referat wygłoszony na Konferencji naukowo-promocyjnej pt. „Drogi do Niepodległości. Historia walk o niepodległość w Gminie Stoczek Łukowski” w dniu 22 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.

  Józef Maria Rafael Wojciechowski (1917–2005) ur. w Kisielsku arcybiskup, wieloletni zwierzchnika Kościoła Katolickiego Mariawitów 

  Wiesław Barej (1934-2000) lekarz weterynarii, rektor SGGW, ur. w Stoczku Łukowskim 

  Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) biskup płocki i łucki, ur. w Stoczku Łukowskim

  Wacław Męczkowski (1862-1922) lekarz, higienista, historyk medycyny, naczelnik wydziału szpitalnictwa m. st. Warszawy, ur. w Stoczku Łuowskim

  Helena Stachnowicz (z domu Pszkit, 1930-2020) ur. w Stoczku Łukowskim poetka, pedagog, twórczyni audycji radiowych dla dzieci.

  Księga Honorowych Obywateli Miasta Stoczek Łukowski   witryna na stronie UM (generał Józef Dwernicki, Mieczysław Izdebski, Stanisław Wielgosek, Aleksander świętochowski, ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, Stanisław Budzyński, Konstanty Wietrak). Przy każdej uchwale Rady Miasta znajduje się dostępne w pdf (nie zawsze dostępne!) uzasadnienie, biogram postaci z wymienieniem zasług dla miasta.

  Bitwa pod Stoczkiem

  Zaświadczenie Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, z dnia 31 maja 2005 roku, na podstawie art.90 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162/03, poz. 1568) zaświadcza, ze niżej wymienione obiekty, znajdujące się na terenie gminy Stoczek Łukowski, wpisane są do rejestru zabytków woj. lubelskiego. (Gminną Ewidencję zabytków stworzyli pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach i dla zainteresowanych jest do wglądu zarówno w Bibliotece jaki i Urzędzie Gminy) 

  Młyn w Wólce Poznańskiej, zabytki techniki

  Młyn wodny w Rudzie, zabytki techniki

  Zabytkowe układy komunikacyjne

  TURYSTYKA

  Stoczek Łukowski i okolice (galeria fotografii)

  Szlak Ziemi Łukowskiej (ogólne informacje na stronie Urzędu Miasta)

  Turystyka w gminie Stoczek Łukowski

  Sieć szlaków rowerowych w gminie Stoczek Łukowski

  Ochrona przyrody Natura 2000 Stoczek Łukowski

  Dwór Zgórznica”

  Dwór w Zgórznicy

  Dworek Izydory Na temat dworu kliknij też tutaj

  Zajazd Rosa”

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski

  Szlaki i atrakcje turystyczne

  Stoczek. LubelskieTravel.pl

  Ciekawe miejsca w Stoczku Łukowskim i okolicy

  Stoczek Łukowski – trasy rowerowe

  Stoczek Łukowski, ciekawostki

  Atrakcje wokół Stoczka Łukowskiego

  Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Stoczku Łukowskim

  Turystyka w Gminie Stoczek Łukowski

  Zabytki gminy Stoczek Łukowski. Co warto zobaczyć w Stoczku Łukowskim

  Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Izydory

  ZIEMIA ŁUKOWSKA. Zabytki, muzea i atrakcje

  KULTURA FIZYCZNA I SPORT

  Ludowy Klub Sportowy „Dwernicki” (od 1953) Patrz też informacje na temat cyklicznego Ogólnopolskiego Biegu „GRZMIĄ POD STOCZKIEM ARMATY”: https://dostartu.pl/statute_files/8394_pl.pdf

  LKS „Dwernicki” Stoczek Łukowski

  Dwernicki” Stoczek

  70-lecie Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki”

  Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe „Aves” (od 2009 r.) Łatwo znaleźć liczne informacje na temat cyklicznego Międzywojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara…”), patrz teżRock & Volleyball”

  STS „Aves”

  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim

  Wykaz pozostałych UKS w gminie Stoczek Łukowski (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Junior” przy Szkole Podstawowej w Starych Kobiałkach, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Szyszkach, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Zenit” przy Szkole Podstawowej w Kisielsku, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Prawdzie Starej, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Jedlance, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Starej Róży) kliknij tutaj

  Club Weteranów Szos

  Stowarzyszenie „Motoklub Armaty Stoczek Łukowski”

  Siłownia Stoczek”

  Stoczkowska Halowa Liga Piłkarskich Piątek o Puchar Burmistrza Miasta

  FOTOGALERIE, VIDEOTEKA 

  Wiele filmów pokazujących miasto Stoczek Łukowski i gminę Stoczek Łukowski, to produkcje inicjowane przez władze samorządowe. W przeważającej części ilustrują one bieżące, aktualne wydarzenia w różnych dziedzinach funkcjonowania miejscowej społeczności. Krótkie zwykle filmiki publikowane są nieregularnie na facebook’u urzędu miasta i urzędu gminy. W dziale „Stowarzyszenia” znaleźć można jednak całą bogatą listę „producentów” podobnych w charakterze filmów umieszczonych na stronach np. kół gospodyń wiejskich i gminnych OSP. Filmy o szerszej perspektywie, tematyczne, o innych niż tylko informujące lub „kronikarsko odnotowujące” jakieś wydarzenia celach, powstały dzięki redakcjom lokalnych telewizji, MasterTV, Lukow.TV. „Stoczkowskie” filmy wyprodukowane przez Master TV znajdują pod tym adresem. Filmy sygnowane przez: lukow.tv patrz . Kliknij również tutaj

  Warto też odnotować filmy związane z szeroką aktywnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałakch Patrz: https://www.youtube.com/@gminnabibliotekapublicznaw4950 (10 filmów). Liczne są filmy związane z aktywnością LKS „Dwernicki”

  Przykłady:

  Szlakiem lubelskich sztetli – Stoczek Łukowski (z serii Lubelskie, smakuj życie!)

  Smaki gminy Stoczek Łukowski

  gminA Stoczek Łukowski ZAPRASZA

  MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI ZAPRASZA

  STOCZEK ŁUKOWSKI IDZIE DO MAZOWSZA

  ZŁOTE GODY W GMIENIE STOCZEK ŁUKOWSKI

  (Sporządził D. Słapek)

  Nazwa, przynależność administracyjna

  Nazwa ,,Aleksandrówka” pochodzi od imienia męskiego Aleksander. Wieś powstała w wyniku realizacji reformy uwłaszczeniowej z 1864 r. Została ona zaczerpnięta od imienia cara rosyjskiego Aleksandra II, który zgodził się na realizację uwłaszczenia włościan na terenie Królestwa Polskiego.

  Na podstawie traktatu rozbiorowego z 1795 r. obszar, na którym obecnie znajduje się Aleksandrówka, trafił pod panowanie austriackie. Od 1796 r. terytorium to wchodziło w skład cyrkułu mińskiego (wiązowieckiego). Z dniem 1 listopada 1803 r. znalazło się w jurysdykcji szefa cyrkułu siedleckiego. Tak ustanowiona przynależność administracyjna tych terenów przetrwała do włączenia ich w skład Księstwa Warszawskiego w 1810 r. zgodnie z postanowieniami traktatu w Schönbrunn z 14 października 1809 r., kończącego wojnę francusko-austriacką. W nowej rzeczywistości polityczno-administracyjnej tereny te znalazły się w powiecie łukowskim departamentu siedleckiego. Po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. omawiany obszar został objęty władzą komisarza obwodu łukowskiego (od 1842 r. naczelnika powiatu łukowskiego) województwa podlaskiego (od 1837 r. guberni podlaskiej). W styczniu 1845 r. nastąpiła likwidacja guberni podlaskiej. Powiat łukowski znalazł się w granicach guberni lubelskiej.

  W 1864 r., po ogłoszeniu ukazów uwłaszczeniowych przez rząd carski dokonano reorganizacji gmin. Teren przyszłej Aleksandrówki znalazł się w gminie Tuchowicz powiatu łukowskiego guberni lubelskiej. Od 13 stycznia 1867 r. powiat łukowski lokował się w granicach guberni siedleckiej. Właśnie na terenie tego powiatu na gruntach państwowego folwarku Kokoszka w 1871 r. doszło do powstania wsi Aleksandrówka (w gminie Tuchowicz). Taka przynależność administracyjna przetrwała do 14 września 1913 r. Wtedy wieś, bez zmiany przynależności gminnej i powiatowej, znalazła się w granicach guberni lubelskiej. Po zajęciu interesującego nas terytorium Królestwa Polskiego przez wojska niemieckie i ukonstytuowaniu się 24 sierpnia 1915 r. zarządu okupacyjnego, Aleksandrówka , weszła w skład generał-gubernatorstwa warszawskiego (Kaiserlich-deutsche Generalgouvernement Warschau) [APS, AGT, sygn. 139; „Verordnungsblatt für das General-Gouvernement Warschau/Dziennik rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego” 1915, 1, s. 1–2; Mencel 1976, 49, 311; Mądzik 2005, 313–314]. Ten stan rzeczy przetrwał do uzyskania przez Polskę niepodległości. W pierwszych dniach wolności Aleksandrówka weszła w skład Gminy Tuchowicz, powiatu łukowskiego, województwa lubelskiego (od 1919 r.). 23 marca 1933 r. została ogłoszona ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Na jej podstawie Aleksandrówka wraz z wsią Chrósty i Kolonią Kokoszka stworzyła samodzielną Gromadę Aleksandrówka będącą elementem składowym Gminy Tuchowicz [„LDW” 1933, nr 22, s. 408; 1935, nr 30, s. 551]. W czasie okupacji niemieckiej (od 26 października 1939 r. do końca lipca 1944 r.) wieś znajdowała się na terytorium Gminy Tuchowicz powiatu radzyńskiego dystryktu lubelskiego. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej przywrócono podział administracyjny sprzed 26 października 1939 r. Taka organizacja przynależności terytorialnej przetrwała aż do chwili likwidacji Gminy Tuchowicz. 5 października 1954 r. Aleksandrówka znalazła się wtedy w granicach Gromady Jedlanka [Amtliches, 48; „DUWRN w Lublinie” 1954, nr 15, s. 75]. W grudniu 1972 r. nastąpiło przywrócenie funkcjonowania gmin. Aleksandrówka weszła w skład Gminy Stoczek Łukowski [„DUWRN w Lublinie” 1972, nr 12, s. 178]. Z dniem 1 czerwca 1975 r. Aleksandrówka, po likwidacji powiatu łukowskiego, znalazła się w granicach województwa siedleckiego, od 1 stycznia 1999 r., z chwilą wprowadzenia reformy podziału administracyjno-terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Gminy Stoczek Łukowski powiatu łukowskiego województwa lubelskiego [Dz.U., 1975, nr 16, poz. 91, s. 160; 1998, nr 96, poz. 603, s. 3432].

  Wjazd do Aleksandrówki. Fot. Krzysztof Latawiec.

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  W konsekwencji ukazu uwłaszczeniowego z 1864 r. właścicielami gospodarstw w osadzie stali się włościanie noszący następujące nazwiska: Bartosiak, Bogusz (3 rodziny), Borkowski, Cegiełka, Celiński, Chruściel (2), Cichosz, Ciech, Cudnik, Czekański, Czubaj, Dawidek, Deszczyński, Dordin, Drosio, Ducek, Dymek, Gać, Gajda, Gajek, Gajewnik, Garbaciuk, Gastołek, Głowiński, Gozdunek, Grzegorzyk, Gurnyj, Jęksa, Juszkin, Kachniarz, Kamiński (2), Karubin, Kępka (4), Kiryła, Kisiel, Kojsiewicz, Kokoszka, Koper, Korabiewski, Krasuski, Krawczyk, Król, Kucharski, Kwiatkowski, Leskiewicz, Lewiński, Łukaszewski, Machowiec (2), Maścibrodzki, Mularczyk, Nowak (4), Okoń, Orender, Osiak, Ostolski, Owczarczyk, Oziembło (2), Piekut, Piotrowski, Piszczak, Pobojek, Podołowski, Polej, Powalski, Prusak, Redzik, Romańczuk, Rosa, Sirociuk, Siwicki, Skwarek (2), Sokoł, Sobiech, Sudowski, Szczepanczyk, Szczepaniak, Szczepańczyk, Szczetkin, Szczygielski, Szymanek, Szymański, Śledź (2), Tarasow, Tomaszewski, Więckiewicz (2), Wołek, Woźniak (3), Wysocki (3), Zduniak, Zgórzyński i Zieliński.

  Na początku lat 30. XX w. w Aleksandrówce funkcjonowały gospodarstwa rolne znajdujące się w rękach osób noszących następujące nazwiska: Bereda, Bieniek, Bogusz, Borkowski, Brodzik, Celiński, Dobrowolski, Gotlib (2 rodziny), Gryczka, Guzek, Jakubaszek, Kamiński (4), Kania, Karpiński, Kęmpka, Kościesza (2), Kozieł (2), Król, Kuć, Lasocki, Leśkiewicz, Markowicz, Pawlak, Piskorz (2), Płatek, Skwarek, Szaniawski, Świderski (2), Tomaszewski, Woźniak (2), Zagańczyk, Zgudka i Żaczek [APS, AGT, sygn. 139, k. 1–102].

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 2006 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 4 stanowiska, z których zebrano głównie fragmenty ceramiki naczyniowej. W większości są to ślady osadnicze pradziejowe z bliżej nieokreślonej epoki kamienia i epoki brązu, także starożytności. Poza nimi wyróżniono osady z wczesnej epoki brązu (kultura trzciniecka), także z okresu nowożytnego (XVII-XVIII w.) [NID, AZP obszar 62-77].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Wieś powstała w wyniku realizacji reformy uwłaszczeniowej z 1864 r.

  Aleksandrówka na mapie taktycznej z 1936 roku.

  Właściciele

  Władze rosyjskie 11 marca 1869 r. zdecydowały się na przeznaczenie części majątku państwowego- folwarku Kokoszki wchodzącego w skład dóbr rządowych Zwola na realizację reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim. Grunty o łącznej powierzchni 663 mórg i 99 prętów trafiły w ręce bezrolnych lub byłych żołnierzy armii rosyjskiej pochodzenia chłopskiego. Tym sposobem stali się oni właścicielami 111 gospodarstw mających powierzchnię od 4 do 15 mórg. W 1909 r. w Aleksandrówce funkcjonowało 60 gospodarstw [APL, ZTL, sygn. 11/1911; APS, HwŁ, sygn. 2/608; Lukovskiy uyezd, 150–151].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wyznanie rzymskokatolickie

  Z chwilą powstania Aleksandrówki jej mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego znaleźli się w jurysdykcji proboszcza parafii w Tuchowiczu, w którym funkcjonowała świątynia pw. Św. Marii Magdaleny. Spis urzędowy w 1909 r. wykazał w Aleksandrówce obecność 314 rzymskich katolików. W 1921 r. odnotowano tu 212 wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Opiekę duszpasterską sprawowali następujący księża zajmujący etaty proboszcza lub administratora: Adam Łukasz Byszewski (1871–1891), Laurenty Brzozowski (1892–1900), Edward Łyczewski (1900–1902), Andrzej Muczkowski (1902–1904), Julian Kryński (1904–1908), Marcin Nowicki (1908–1909), Karol Żebrowski (1909–1911), Kazimierz Lewitt (1911–1915), Kazimierz Kwiatkowski (1915–1919), Stanisław Kowalski (1919–1925) i Czesław Jaroszewicz (1925–1928). Ponadto posług duchownych udzielali księża wikariusze m.in.: Dominik Kuć, Aleksander Cegłowski, Leonard Kępiński i Bolesław Sprycha. W 1928 r. z obszaru parafii Tuchowicz została wyodrębniona parafia Jedlanka z drewnianą świątynią pw. Chrystusa Króla. Mieszkańcy Aleksandrówki zostali objęci opieką duszpasterską tamtejszego proboszcza Wacława Leszkiewicza (1928–po 1950) [APL, ASCPRK w Tuchowiczu, sygn. 1–51; APS, ASCPRK w Tuchowiczu powiat Łuków, sygn. 1–19; sygn. 32–52; sygn. 59–68; sygn. 72–74; sygn. 76–78; sygn. 82–83; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1929, 147; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1947, 67; Lukovskiy uyezd, 150–151; Skorowidz, IV, 76;].

  Wyznanie prawosławne

  Wśród uwłaszczonych włościan gruntami w Aleksandrówce znalazły się osoby wyznania prawosławnego i pochodzenia rosyjskiego m.in. Juszkin czy Tarasow. Były to osoby pochodzenia chłopskiego, które po odbyciu służby wojskowej na terenie Królestwa Polskiego, jako żołnierze urlopowani lub rezerwy, otrzymywali gospodarstwa rolne. Prawdopodobnie przynależeli oni do parafii prawosławnej w Siedlcach. Bardzo trudno jest określić kres ich egzystencji w Aleksandrówce. Zapewne sprzedali swoje gospodarstwa innym włościanom [APL, ZTL, sygn. 11/1911; APS, HwŁ, sygn. 2/608]

  Oświata

  Pierwsza placówka oświatowa powstała w Aleksandrówce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wprowadzenie obowiązku szkolnego w 1919 r. umożliwiło utworzenie koedukacyjnej 1-klasowej 4-oddziałowej szkoły powszechnej z 1 etatem nauczyciela. Była to szkoła powszechna najniższej rangi. Na początku lat 30. XX w. funkcję nauczycielki sprawowała Wanda Więckowska. W 1937 r. doszło do reorganizacji szkolnictwa powszechnego. Placówka oświatowa w Aleksandrówce uzyskała status publicznej szkoły powszechnej I stopnia z 1 etatem pedagogicznym. Nauczycielem tej szkoły tuż przed wybuchem II wojny światowej był Józef Dziurdziak. Pod koniec roku szkolnego 1937/1938 naukę pobierało w niej 54 dzieci. W czasie okupacji niemieckiej funkcjonowała w Aleksandrówce polska szkoła ludowa a jej nauczycielem nadal był wspomniany J. Dziurdziak. Od września 1944 r. nauka w niej była kontynuowana. Działała 4-klasowa szkoła publiczna. Dzieci po jej ukończeniu kontynuowały naukę w szkole publicznej w Jedlance. Funkcję pedagogów w szkole publicznej w Aleksandrówce w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. XX w. sprawowali: Stanisława Jabłońska, Henryka Lis, Bolesław Mizeracki oraz A. Skwarek [APS, ISŁ, sygn. 69; AGT, sygn. 139, k. 10v–11].

  Informacje statystyczne, gospodarka w dziejach

  W 1879 r. w Aleksandrówce odnotowano istnienie 16 domostw z 84 osobami. Trzy dekady później w Aleksandrówce było 314 mieszkańców. Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 r. przeprowadzonego w Polsce w tej wsi funkcjonowało 36 domostw, w których mieszkało 212 osób. W końcu lutego 1943 r. władze niemieckie odnotowały w Aleksandrówce 368 mieszkańców [PKSG na 1880 god, 162; Lukovskiy uyezd, 150–151; Skorowidz, IV, 76; Amtliches, 48].

  Głównym źródłem utrzymania ludności w XIX w. i w XX w. było rolnictwo. Uprawa gruntów i hodowla zwierząt była czynnikiem dominującym, który zaważył na powstaniu tej miejscowości. Ze względu na jakość gleb koncentrowano się głównie na uprawie zbóż nie wymagających dobrych gleb takich jak np. żyto i owies. W mniejszym stopniu uprawiano pszenicę i jęczmień. Hodowano również trzodę chlewną i bydło rogate. Z tym ostatnim był związany proces produkcji mleka i przetworów mlecznych.

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  W rejestrach gminnych ujęto: Krzyż drewniany pochodzący z 1912 r.; drugi krzyż drewniany pochodzący z 1914 r.

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci