Przejdź do treści

Wojciechów

  Herb gminy Szastarka.

  Wojciechów

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwa

  Prawdopodobnie nazwa podchodzi od odmienionego fonetycznie słowa „Wojciech”. [Kosyl 1974, s. 440].

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Lisi Dół (na polach położonych na wschód od linii zabudowań wsi, w kierunku Wierzchowisk), Serwitut (niewielki las na południowo-zachodnim krańcu wsi) [https://szastarka.e-mapa.net ].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1989 w ramach ogólnopolskiej akcji AZP zlokalizowano 3 stanowiska, które dostarczyły wyłącznie źródeł krzemiennych o charakterze odpadkowym pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych – ich chronologia nie jest znana (dotyczy zarówno śladów osadniczych, jak i obozowisk) [NID, AZP obszar 87-79].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Wieś na pewno istniała już w 1801 r., bo zaznaczono ją na mapie Heldensfelda z lat 1801-1804. Miała też wówczas liczyć 84 domy, co wskazuje, że była dużą wsią. W związku z tym trudno zakładać, że była nową osadą, powstałą w drugiej połowie XVIII w. Przekonująca wydaje się koncepcja autorów słownika osad zaginionych województwa lubelskiego, którzy identyfikują Wojciechów z zaginioną około 1685 r. wsią Wola Polichnińska [OZ 1986, s. 158; patrz hasło Polichna]. Możliwe że, chociaż zarówno Wola jak i Wojciechów nie pojawiają się w ogóle w źródłach pisanych z XVIII w., jakaś forma osadnictwa w tym miejscu przetrwała i wieś „odrodziła się” na przełomie XVIII i XIX w. jako Wojciechów. Koncepcję tą wydaje się potwierdzać Folwark Wojciechów umieszczony na mapie Karola Pertheesa z 1786 r. Z Wojciechowem utożsamiał go również C. Kosyl wskazując, że pierwsza wzmianka o wsi pochodzi właśnie z tego roku [Kosyl 1974, s. 440].

  Folwark Wojciechów na mapie mapie województwa lubelskiego Karola Pertheesa z 1786 r.
  Wojciechów na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r. https://maps.arcanum.com/en/

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci