Przejdź do treści

Szastarka

  Herb gminy Szastarka.

  Szastarka

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: loco

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Gmina Szastarka on-line

  INFORMACJE OGÓLNE

  Gmina Szastarka. Oficjalny serwis Na pasku poziomym znajduje się zakładka „Gmina Szastarka” w niej „Historia Gminy” (z obszernym tekstem Z. Baranowskiego z „Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego”), „Herb Gminy” oraz jej ogólna „Charakterystyka”. Kolejna ważna zakładka to „Turystyka i wypoczynek” z wewnętrznym podziałem na „Walory turystyczne”, „Przyroda”, „Zabytki architektury” oraz „Sport”)

  Gmina Szastarka

  Szastarka (gmina)

  Gmina Szastarka w liczbach

  RAPORT O STANIE GMINY SZASTARKA ZA 2021 ROK

  Gmina Wiejska Szastarka, powiat kraśnicki (statystyka)

  Urząd Gminy Szastarka Biuletyn Informacji Publicznej

  Gmina Szastarka – portal samorządowy

  Mapa gminy

  Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2022 z perspektywą do roku 2025

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szastarka

  Ogólne dane o Gminie (zakładki: Historia gminy Szastarka,
  Historia obszarów Gminnych, Rys historyczny miejscowości Gmin)

  AKTUALNOŚCI

  Gmina Szastarka fb

  „Dziennik Wschodni”. Artykuły oznaczone tagiem: Szastarka

  „Nasze Miasto”, tag Szastarka

  Lublin112.pl, tag Szastarka

  „Kurier Lubelski”, tag Szastarka

  WSIE GMINY SZASTARKA

  Te wsie w woj. lubelskim tak się nie nazywają. Sprawdź nowe nazwy od 2023 roku

  Blinów Pierwszy

  Blinów I w liczbach

  Blinów II

  Wieś Blinów Drugi w liczbach

  Blinów, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 243.

  Blinów, w: Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu [online], Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010–2014

  Sołectwo Blinów Drugi na Facebooku

  Brzozówka-Kolonia w liczbach

  Wieś Brzozówka w liczbach

  Cieślanki

  Wieś Cieślanki w liczbach

  Cieślanki, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 692

  Huta Józefów

  Huta Józefów w liczbach

  Majdan Obleszcze

  Wieś Majdan-Obleszcze w liczbach

  Majdan-Obleszcze, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu [online], Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010–2014

  Moczydła Stare

  Wieś Stare Moczydła w liczbach

  Moczydła (6), w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 563

  Polichna

  Polichna , w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII: Perepiatycha – Pożajście, Warszawa 1887, s. 589

  Wieś Polichna w liczbach

  Polichna Podlesie

  Polichna Pierwsza

  Polichna Druga

  Polichna Trzecia

  Polichna Czwarta

  Rzeczyca Kolonia

  Szastarka Wieś

  Wieś Szastarka w liczbach

  Osada Szastarka w liczbach

  Szatarka, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 806.

  Wojciechów-Kolonia liczbach

  Wojciechów Wieś w liczbach

  INSTYTUCJE, URZĘDY, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce

  Stacja kolejowa Szastarka

  Szastarka. Atlas kolejowy

  Nowa linia kolejowa Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj w ramach Kolej Plus?

  Stacja Polichna Kraśnicka

  Szastarka (stacja kolejowa)

  Ośrodek Zdrowia w Szastarce

  OSP Blinów Pierwszy

  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BLINOWIE

  Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Józefów

  OSP Majdan-Obleszcze

  OSP Polichna

  Obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie

  OSP Szastarka Stacja

  OŚWIATA I KULTURA

  Ewidencja stowarzyszeń rejestrowanych w KRS działających na terenie powiatu kraśnickiego (dane na dzień 08.02.2018r.) Organem sprawującym nadzór nad działalnością stowarzyszeń jest Starosta Kraśnicki

  Gminna Biblioteka Publiczna (z katalogiem on-line, filie w Polichnie i Blinowie)

  Gminne Centrum Kultury w Polichnie

  Gminne Centrum Kultury Polichna

  WIEJSKI DOM KULTURY W STARYCH MOCZYDŁACH

  Koło Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym na Facebooku

  KGW w Blinowie I

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Moczydłach

  STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA POLICHNA IM. JANA SZABATA

  STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA POLICHNA IM. J. SZABATA

  Orkiestra Dęta GCK w Polichnie

  Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze

  Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa

  Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w działalności Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa

  „Blinowianki” – 45 lat na scenie

  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskej Wsi Huta Józefów

  Gminne Koło Pszczelarzy w Szastarce

  GRUPA REKONSTRUKCYJNO-HISTORYCZNA PUŁKOWNIKA TADEUSZA ZIELENIEWSKIEGO Z MAJDANU OBLESZCZE

  Kapela „Kalina-Folk” z Polichny

  Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie

  Zespół Szkół Szkoła Podstawowa

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej w Kolonii Wojciechów

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Józefów

  Zespół Szkół w Hucie Józefów

  Szkoła Podstawowa im Królowej Jadwigi w Blinowie

  ŻYCIE RELIGIJNE

  Parafia p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szastarce

  Parafia Szastarka

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Vianney Polichna Trzecia

  Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Huta Józefów

  TURYSTYKA, ATRAKCJE, MIEJSCA PAMIĘCI

  Mieczysław Machulak, HUTA JÓZEFÓW. STĄD NASZ RÓD

  Gajur Józefa z rodziną

  Miejsce tragedii rodziny Gajurów

  Blinów atrakcje

  Polichna atrakcje

  Marek Nasiadka, Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

  Blinów, kartoteka genealogiczna

  Artur Pawłowski A., Roztocze. Przewodnik, Białystok 2011, s. 69nn

  Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. Płk Tadeusza Zielniewskiego Majdan Obleszcze

  Rajd Śladami Marszałka, Szastarka – Wierzchowiska – Godziszów, 30 lipca 2023

  Rekonstrukcja Bitwy Szastarka-Polichna 29 września 1939 roku

  Rekonstrukcja Bitwy pod Polichną

  Szastarka, atrakcje (liczne fotografie)

  Szastarka, trasy turystyczne

  Szastarka, lubelskie klimaty

  Feliks Kozyra, ur. w Polichnie dowódca 1 Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej

  Jan Flis, ur. w Polichnie, profesor teologii, biblista

  ks. prof. dr hab. Jan Flis

  Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Blinowie

  Przy drodze wjazdowej do miejscowości Blinów Pierwszy. INFORMACJE NT. ZBRODNI

  Blinów. Na skraju lasu i pól ornych. INFORMACJE NT. ZBRODNI

  Blinów dwór i park dworski

  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

  Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. w Blinowie

  Kościół w Polichnie

  Zabytkowy Obraz Matki Bożej Królowej Wszechświata i Matki kościoła pochodzący z XVII w. z Lubomla w kościele w Polichnie

  Cmentarz w Blinowie

  Las tzw. “Mosty” INFORMACJE NT. ZBRODNI

  Polichna atrakcje

  Kościół pod wezwaniem św. Jana Marii Vianneya w Polichnie

  Gmina Szastarka, walory turystyczne

  SPORT

  Gminno-Ludowy Klub Sportowy „Sportico” Szastarka

  GLKS Polichna

  Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kamex” Polichna

  Akademia Piłki Nożnej GLKS Polichna na Facebooku

  FILMY

  Relacje z sesji rady Gminy oraz inne filmy dostępne na fb gminy. Niektóre z tych filmów pojawiają się również na kanale Youtube przy wyszukiwaniu Szastarki oraz Polichny

  Nazwa

  Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od słów „szatarek”, „szater” czy też „szatr”, oznaczających namiot lub budkę przenośną używane przez myśliwych oraz pasterzy. Toponim ten występuje w wielu różnych odmianach [C. Kosyl 1974, s. 394-395].

  Szastarka ma swój własny Hollywood! Fot. Jarosław Buniowski

  Mikrotoponimia

  Szastarka – wieś dzieli się formalnie na dwa sołectwa: Szastarka Stacja i Szastarka Wieś, jednak Gminny System Informacji Przestrzennej nie pokazuje jednak granicy między nimi [https://szastarka.e-mapa.net ].

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w współczesnych mapach, na obszarze wsi Szastarka (oba sołectwa): Brzozowski Las, Jurnica (fragment lasu, zob. też Blinów), Osina Droga (czyli ul. Kraśnicka, biegnąca przez sołectwo Szastarka Wieś w kierunku Słodkowa); Nazwy ulic: Kraśnicka, Lubelska (droga gminna biegnąca w kierunku Blinowa), Strażacka, Szkolna, Wodna, Leśna (przy lesie Pniaki – zob. też Brzozówka), Pogodna, Brzozowa (od strony wsi Brzozówka) [https://szastarka.e-mapa.net].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 1987 i 1990 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 30 stanowisk, które dostarczyły źródeł krzemiennych (narzędzia, odpadki powstałe z ich formowania lub napraw, także półsurowiec) oraz ceramicznych (ułamki naczyń) będących pozostałościami po różnych formach osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego. Na podstawie ilości i rozrzutu zebranych artefaktów wyróżniono ślady osadnicze (1-3 zabytki z bardzo małej powierzchni) bądź bardziej trwałe struktury osadnicze – siedliska, obozowiska lub osady (powyżej 3 znalezisk z większego areału). Prawdopodobnie ślady osadnicze występujące w kontekście trwalszych struktur można utożsamiać z różnoraką aktywnością gospodarczą – związaną z myślistwem, zbieractwem, uprawą pól, hodowlą, pasterstwem, gospodarką leśną czy wędrówkami w poszukiwaniu surowców.

  Zebrane źródła ruchome pochodzą z kilku faz osadniczych. Najstarsze ślady (ułamki ceramiki i narzędzia krzemienne) powiązano dwukrotnie z ludnością środkowego neolitu (kultura: pucharów lejkowatych lub lubelsko-wołyńska). W kilkunastu przypadkach (ślady osadnicze i domniemane obozowiska) wiek materiałów, głównie krzemiennych, datowano ogólnikowo na neolit. Materiały z kilka kolejnych stanowisk określono na przełom epoki brązu i epoki żelaza (kultura łużycka). Do odosobnionych należą źródła ceramiczne powiązane z okresem wpływów rzymskich (kultura pomorska). Na pojedynczym stanowisku wyróżniono ceramikę z wczesnego średniowiecza (VIII-IX w.), na kolejnych dwóch z okresu nowożytnego (XV-XVI w.). Ponadto nie określono chronologii zabytków pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych [NID, AZP obszar 85-79 i 86-79].

  Poza tym z rejonu tej miejscowości pochodzą luźno znalezione dwa wytwory – topór kamienny o rozszerzonym ostrzu oraz siekiera o bardzo wąskim obuchu wykonana z krzemienia świeciechowskiego. W obu przypadkach ich obecność należy łączyć z pasterską ludnością późnoneolityczną (kultura ceramiki sznurowej) [zbiory Muzeum Regionalnego w Kraśniku; archiwum J. Libery].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Wieś powstała prawdopodobnie między 1786 a 1801 r., chociaż C. Kosyl uważa, że pierwsza wzmianka występuje dopiero w 1806 r. Nie została odnotowana na mapie województwa lubelskiego Karola Pertheesa z 1786 r. Nie występuje także w rejestrach z końca lat osiemdziesiątych XVIII stulecia. Pojawia się natomiast na mapie austriackiej Heldensfelda z lat 1801-1804 jako „Szatarka”.

  Szastarka (Szatarka) na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r. https://maps.arcanum.com/en/

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Miejsca kultu religijnego, upamiętnienia, obiekty wojskowe

  Kościół parafialny p. w. Maksymiliana Kolbe w Szastarce. Fot. Jarosław Buniowski
  Dzwonnica przy kościele parafialnym w Szastarce. Fot. Jarosław Buniowski

  Według informacji zawartych na stronie internetowej Gminy Szastarka, na jej terenie znajduje się ok. 50 kapliczek i krzyży ufundowanych przez mieszkańców gminy [http://gminaszastarka.pl/walory-turystyczne/]. Wśród nich wyróżnia się kapliczka domkowa z końca XIX w. z figurą św. Tekli (k. cmentarza z 1915 r.). Nie jest znany jej fundator. W czasie drugiej wojny światowej była remontowana (m.in. zmieniono dach z gontu na blaszany) [https://zabytek.pl/pl/obiekty/kapliczka-860484 ].

  Zabytkowa kapliczka w Szastarce. Fot. Jarosław Buniowski.

  Głaz pamiątkowy, posadowiony na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości (przy ulicy Lubelskiej, naprzeciwko budynku dworcowego PKP). Nazwa placu informuje o okolicznościach pojawienia się głazu i jego przeznaczeniu. Na okolicznościowej tablicy, poniżej wizerunku godła państwa umiejscowionego pomiędzy datami 1918 – 2018, znajduje się inskrypcja: „W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / W HOŁDZIE WALCZĄCYM I POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI / MIESZKAŃCY GMINY SZASTARKA WÓJT GMINY SZASTARKA ARTUR JASKOWSKI”. Jako ciekawostkę warto dodać, że pod głazem ukryta jest kapsuła czasu, którą należy otworzyć w 2118 r. [https://fotopolska.eu/1570093,foto.html].

  Unikalnym i – jak dotąd – słabo rozpoznanym zabytkiem o charakterze technicznym są pozostałości po wojskowej składnicy paliwa lotniczego, położone na terenie sołectwa Szastarka Stacja, w pobliżu tutejszej stacji kolejowej. Zachowały się dwie betonowe kopuły skrywające metalowe zbiorniki, miejsce po wysadzonym zbiorniku, obecnie częściowo zalane, oraz mniejsze betonowe obiekty: wieżyczki wentylacyjne, włazy itp. [http://gminaszastarka.pl/walory-turystyczne/].

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci