Przejdź do treści

Stare Moczydła

  Herb gminy Szastarka.

  Stare Moczydła

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwa

  Prawdopodobnie współczesna nazwa wsi pochodzi od słowa „moczydło” oznaczającego „stawek”, „kałużę” lub „dół z wodą do moczenia lnu i konopii” [C. Kosyl 1974, s. 257]. Nazwa Majdan łączy się z kolei z leśnymi osadami, zakładanymi przez przybywających w Lubelskie z ziem położonych na lewym brzegu Wisły ubogich chłopów. Majdany były osadami leśnymi, a otrzymujący tutaj ziemię chłopi mieli obowiązek jej wykarczowania. Również do terenu podmokłego odnosi sie pierwotna nazwa wsi: Majdan Jamny Grod.

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1991 w ramach ogólnopolskiej akcji AZP zlokalizowano 15 stanowisk, które dostarczyły wyłącznie źródeł krzemiennych o charakterze odpadkowym pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych, które ogólnikowo datowano na epokę kamienia – wczesny okres epoki brązu [NID, AZP obszar 86-80 – tam: Moczydła Stare].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Wieś powstała w drugiej połowie XVIII w., prawdopodobnie na skutek prowadzonej przez Andrzeja Zamoyskiego akcji osadniczej w tej części ordynacji zamojskiej. Początkowo jako Majdan Jamny Grunt. Wymieniana jest w wizytacji parafii Blinów z lat 1781-1782. Odnotowano tam, że „w roku teraźniejszym […] zaczęli kopać lassy”, co wskazuje dopiero na przystępowanie do organizacji wsi [OZ 1986, s. 61]. Pod taką samą nazwą występuje także na mapie Karola Pertheesa z 1786 r. Na mapie Heldensfelda z lat 1801-1804 już jako Moczydło, jednak usytuowanie względem pozostałych osad wskazuje, że na kontynuację osadnictwa Jamnego Gruntu pod nową nazwą. W związku z tym nie do utrzymania jest informacja u C. Kosyla, który pierwszą wzmiankę określa na 1806 r. [C. Kosyl 1974, s. 257].

  Moczydła Stare (Majdan Jamny Grod) na mapie województwa lubelskiego Karola Pertheesa z 1786 r.
  Moczydła Stare (Moczydło) na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r. https://maps.arcanum.com/en/

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci