Przejdź do treści

Majdan-Obleszcze

  Herb gminy Szastarka.

  Majdan-Obleszcze

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwa

  Nazwa prawdopodobnie pochodzi o słowa „oblasek” czy też „oblas” oznaczających miejsce otoczone lasem [Kosyl 1974, s. 237]. Nazwa Majdan łączy się z kolei z leśnymi osadami, zakładanymi przez przybywających w Lubelskie z ziem położonych na lewym brzegu Wisły ubogich chłopów. Majdany były osadami leśnymi, a otrzymujący tutaj ziemię chłopi mieli obowiązek jej wykarczowania. Na mapie austriackiej z lat 1801-1804 określona jako Majdan Stary.

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Dąbrowa (cz. wsi), Folwark (cz. wsi), Maliniak (las), Rynek (cz. wsi) [https://szastarka.e-mapa.net].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1990 w ramach ogólnopolskiej akcji AZP zlokalizowano 19 stanowisk, które dostarczyły niemal wyłącznie źródeł krzemiennych o charakterze odpadkowym pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych – ich chronologia nie jest znana (dotyczy zarówno śladów osadniczych, jak i obozowisk), podobnie jak znalezionego fragmentu ceramiki [NID, AZP obszar 86-80].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Według C. Kosyla pierwsza wzmianka dopiero w 1806 r. [Kosyl 1974, s. 237]. Podobnie w dziejach osad zaginionych województwa lubelskiego [OZ 1986, s. 85]. Na pewno jednak istniała już w 1801 r., gdyż pojawia się na mapie Heldensfelda jako „Majdan stary”.

  Majdan Obleszcze (Majdan Stary) na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r. https://maps.arcanum.com/en/

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci