Przejdź do treści

Cieślanki

  Herb gminy Szastarka.

  Cieślanki

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Wcześniejsza nazwa to Majdan Cieślański. Nazwa Majdan łączy się z leśnymi osadami, zakładanymi przez przybywających w Lubelskie z ziem położonych na lewym brzegu Wisły lub z Galicji ubogich chłopów. Majdany były osadami leśnymi, a otrzymujący tutaj ziemię chłopi mieli obowiązek jej wykarczowania. 

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Blinówka (droga biegnąca przez wieś z Blinowa w kierunku Zakrzówka) [https://szastarka.e-mapa.net].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1991 w ramach ogólnopolskiej akcji AZP zlokalizowano 4 stanowiska, które dostarczyły źródeł krzemiennych (półsurowiec odpadkowy), w pojedynczym przypadku ułamka ceramiki. Materiały stanowiące ślady osadnicze pozbawione charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych nie zostały datowane (dotyczy krzemieni). Odosobniony fragment ceramiki datowano na wczesny okres epoki brązu (nieokreślony kulturowo) [NID, AZP obszar 85-80].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci