Przejdź do treści

Kraśnik

  Herb Kraśnika.

  Kraśnik

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: loco

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka (w przygotowaniu)

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Marek Solecki – społecznik, regionalista, kolekcjoner staroci i człowiek „pozytywnie zakręcony”.

  Całym sercem propaguje ideę kolekcjonerstwa i ratowania przed zniszczeniem zabytków techniki. Jego rodzina wywodzi się z Kresów, ze Starego Zbaraża, a jeden z jej członków – Łukasz Solecki (1827-1900) w latach 1864-1865 był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego, a od 1881 do 1900 roku biskupem przemyskim.

  Marek Solecki jest dyplomowanym nauczycielem biologii w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, w którym założył w 1995 roku unikalną i obecnie największą w Polsce szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną. Na dni Otwarte Szkoły organizuje w niej olbrzymie, największe w polskiej szkole, kilkudniowe wystawy staroci, które odwiedzają tłumy zwiedzających – rekord to tysiąc osób w ciągu pięciu dni w 2009 roku. Dotychczas przygotował siedem takich wystaw, ostatnią w kwietniu 2017 pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Starosty Kraśnickiego pt. „Lubelskie zabytki techniki o dużej wadze historycznej”. Marek Solecki organizował również swoje wystawy i pokazy ważenia na zabytkowych wagach w innych placówkach oświatowych na terenie powiatu kraśnickiego. W 2014 roku były to: SP nr 5 w Kraśniku – 13.02., Przedszkole w Stróży – 21.02., Integracyjne Przedszkole nr 3 w Kraśniku – 27.02. oraz Przedszkole nr 76 w Lublinie – 12.05, a w kolejnym roku w ZSO w Urzędowie – 13.05.2015. 

  Zdjęcie jest kadrem z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=W_M3BKicENI.

  Przykłady jego innych wystaw w 2014 roku to: Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku; Miejskie (27.04) oraz Powiatowe (4.05) odchody Kanonizacji Jana Pawła II; V Festyn Edukacyjny w Lublinie pt. „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” – 15.06; „Maliniaki” – 6.07; Dni Kraśnika – 2.08; Gminne Dożynki w Stróży – 31.08; Inscenizacja „Bitwy Kraśnickiej 1914” w Skorczycach na jej 100-lecie – 6.09.2014 (razem z Dominikiem Szulcem był pomysłodawcą tej inscenizacji); III „Licealia” – 19.09; obchody 65-lecia Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku – 11.10.2014.

  Od 2007 roku jest trzecim z kolei prezesem Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów (rok założenia 1985). Już na początku swojej prezesury przemodelował działania Klubu otwierając go bardziej na potrzeby lokalnej społeczności. Od tego momentu kraśniccy kolekcjonerzy zaczęli organizować swoje wystawy i różne pokazy na miejskich i powiatowych imprezach: Dniach Kraśnika, Forum Organizacji Pozarządowych, „Maliniakach”, powiatowych i gminnych dożynkach, świątecznych kiermaszach rękodzieła, Spotkaniach Pszczelarskich, „Licealiach” i wielu innych, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczeństwo i władze Kraśnika.

  W 2010 roku opracował publikację – monografię pt. „Jubileusz 25-lecia Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów 1985-2010”. Przygotował również Festyn na 25-lecie Klubu połączony z Międzynarodowymi Dniami Kraśnika, a na nim wystawę zbiorów kraśnickich hobbystów w sali gimnastycznej przy Centrum Kultury i Promocji, różne pokazy, konkursy z nagrodami oraz przy udziale zaprzyjaźnionych z Klubem kolekcjonerów z innych miast największą do tej pory giełdę staroci w Kraśniku. Z okazji 25-lecia Klubu wybił także pamiątkowy medal wzorowany na przedwojennej monecie zastępczej 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.

  Za te działania Starosta Kraśnicki w 2010 roku przyznał mu Medal „Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego”. W dniu 11 listopada 2013 podczas uroczystej gali z okazji Święta Niepodległości został uhonorowany prestiżowym tytułem „Kraśniczanin Roku 2013”.

  Na początku 2014 roku został jednym z dwóch laureatem pierwszej edycji akcji „Patriotycznie Zakręceni Lubelskiego”. Otrzymał tytuł „Zakręcony Patriotycznie Internautów” zdobywając aż 16.308 głosów, najwięcej w całym województwie.

  W dniu 2 maja 2014 został zaproszony na spotkanie z Prezydentem RP – Bronisławem Komorowskim do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na ogólnopolski Finał Akcji „Patriotycznie Zakręceni”. Następnie wziął udział w uroczystości z okazji „Dnia Flagi RP”, która miała miejsce na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i jako jedna z wyróżnionych osób otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego Flagę RP z aktem nadania.

  Zdjęcie jest kadrem z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=MRecFJczAWc.

  Marek Solecki od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi w Kraśniku, Zamościu, Chełmie Lubelskim, Batorzu, a ostatnio również w Baranowie Sandomierskim, Mielcu i Leżajsku. W wielu z nich współorganizował różne wystawy tematyczne, najwięcej w Muzeum Regionalnym w Kraśniku („620-lecie Kraśnika”, „Z malowanej skrzyni”, „Wagi i inne miary”, „Wielka wojna Schlat bei Krasnik 1914 – 1915”, „Żydzi w Kraśniku”, „Czysto, gładko i na kancik”).

  W 2011 roku szereg jego eksponatów zaprezentowano również w Muzeum Zamojskim na wystawie pt. „Zabytki techniki codziennego użytku” oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Chełmie”. W 2014 roku Muzeum-Zamek w Baranowie Sandomierskim, a następnie Muzeum Regionalne w Mielcu prezentowały jego zbiór zabytkowych żelazek na ciekawych wystawach o wspólnym tytule „Żelazka, które mają duszę”. Były to jedne z większych tego typu wystaw w Polsce obejmujące ponad dwieście zabytkowych eksponatów. Żelazka te były również eksponowane w Muzeum Regionalnym w Kraśniku na wystawie o intrygującym tytule „Czysto, gładko i na kancik”. W dniu 16 maja 2015 współorganizował również „Noc Muzeów” w Muzeum Regionalnym w Kraśniku.

  Współpracował również z Markiem Sandeckim (+) z Włocławka – prezesem Stowarzyszenia Kolekcjonerów Miar i Wag, do którego należy od 2013. Marek Sandecki stawiał kraśnickiego kolekcjonera za wzór pasjonata szerzącego ideę kolekcjonowania i ratowania przed zniszczeniem zabytków techniki oraz zapoznawania najmłodszego pokolenia z materialnym dziedzictwem naszych przodków.

  Marek Solecki to regionalista, autor wielu publikacji w lubelskich regionalnych pismach, w tym w „Głosie Ziemi Urzędowskiej” z 2005 i 2018 roku, „Janowskich Korzeniach” – nr 14 oraz kraśnickim „Regionaliście” – nr 23, 24, 25 i 26. Jego przedsięwzięcia były wielokrotnie prezentowane w lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej prasie („Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski”, „Życie na Gorąco”) oraz radiu i telewizji (Lublin, Rzeszów, KTV Kraśnik, POLSAT NEWS), rozsławiając Kraśnik na całą Polskę.

  Jako jedyny do tej pory kraśniczanin w dniu 28 marca 2014 został wpisany przez Macieja Orłosia do „Galerii Ludzi Pozytywnie Zakręconych” Teleexpressu. Na początku maja 2015 roku z inicjatywy Marka Soleckiego, który pierwszy dostrzegł niepokojące sygnały, rozpoczęto obronę kraśnickiego Muzeum 24 Pułku Ułanów przed likwidacją. W dniu 6 września 2015 nadano mu odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. W dniu 10 czerwca 2018 podczas XVII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów w Krośniewicach otrzymał najwyższe w Polsce wyróżnienie – Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego.

  Kolekcja Marka Soleckiego w ostatnich latach rozrosła się w niesamowitym tempie i obejmuje kilka głównych grup tematycznych: pamiątki rodzinne, „kraśnikalia”, czyli przedmioty związane z historią Kraśnika i regionu, stare żelazka różnych typów – około 400, wagi, głównie stołowe oraz kantarki, bezmiany i wagi monetarne – łącznie ponad 250, przedwojenne butelki z tłoczonymi napisami, w tym browarniane, monopolowe, po mleku, wodzie sodowej a nawet na święconą wodę, szklane syfony, etnografię, kowalstwo, dawne wyposażenie starych domostw, garncarstwo, paleontologię i wiele innych kategorii. Posiada największy w Polsce zbiór ponad 50-ciu olbrzymich przedwojennych miedzianych syfonów na wodę sodową, sprzedawaną niegdyś na szklanki z sokiem lub bez. Jest również właścicielem największego w Polsce zbioru lubelskich wag stołowych aż z 14 przedwojennych fabryk i zakładów wagarskich, a jego cała kolekcja wag jest jedną z wyróżniających się na terenie kraju. Swoje ciekawe zbiory staroci nie skrywa w domu, lecz chętnie dzieli się nimi ze społeczeństwem pokazując je na wielu własnych wystawach oraz w muzeach. Wtedy takie zabytkowe przedmioty ponownie ożywają świadcząc o kunszcie swoich twórców oraz o naszej materialnej historii. Od 2020 roku bierze aktywny udział w międzynarodowym projekcie „FUNTOFIL”.

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci