Przejdź do treści

Zamajdanie

  Herb gminy Wilkołaz

  Zamajdanie

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Wilkołaz

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Wilkołaz.

  Nazwy – geneza i znaczenie

  Rdzeń nazwy wsi stanowi słowo Majdan, oznaczające leśną osadę, zakładaną często przez przybywających w Lubelskie z ziem położonych na lewym brzegu Wisły ubogich chłopów. Otrzymujący w majdanach w użytkowanie ziemię chłopi mieli obowiązek jej wykarczowania. Przedrostek Za- wskazuje na położenie tej wsi za miejscowością, która była takim majdanem. Chodzi tu zapewne o sąsiedni Ewunin, który początkowo nazywał się ‘Ewin Majdan’ lub‘ Majdan Ostrowski’ (patrz hasło). Najpierw tak nazwano las, a potem od jego nazwy osadę Zamajdanie.

  Informacje o osadzie

  Kolonia ta była słabo zasiedlona, rzadko pojawia się w źródłach. W 1878 r. teren ten wydzielono z dóbr ostrowskich [SGKP VII, 700] i najpewniej rozparcelowano. W ten sposób powstał za Ewuninem przysiółek noszący nazwę Zamajdanie. Ludzie osiedlili się tutaj przed I wojną światową, skoro figuruje na niemieckiej mapie sztabowej z tego okresu [Mapster]. Jest odnotowany jako kolonia w gminie Urzędów w 1921 r. Wówczas zamieszkiwało w Zamajdaniu jedynie 13 osób. Wszyscy byli katolikami narodowości polskiej [Skorowidz miejscowości 1921, 40].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci