Przejdź do treści

Zdrapy

  Herb gminy Wilkołaz.

  Zdrapy

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Wilkołaz

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Wilkołaz.

  Nazwa – geneza i znaczenie

  Nazwa osady pojawia się w 1921 r. od razu w formie ‘Zdrapy’ [Skorowidz miejscowości 1921, 40]. Jest to nazwa kulturowa, pochodząca od słowa ‘zdrapa’ lub ‘zdrapać’ [Kosyl 1974, 509; Urbańczyk XI, s. 296]. Takim określeniem posługiwano się w odniesieniu do zaorania/zruszenia jakiegoś terenu (pola/niwy/roli/łąki) celem przygotowania go do dalszego użytkowania rolniczego.

  Toponimia

  Charakterystycznym punktem w krajobrazie wsi jest niewielkie wzniesienie położone na wschód od linii zabudowań, w kierunku Zakrzówka o nazwie Zdrapska Góra (253 m.n.p.m.).

  Przynależność administracyjna

  Jak można sądzić z usytuowania wsi Z. względem wcześniej poświadczonych sąsiednich miejscowości (Wilkołaz, Wólka Rudnicka) wieś powstała na gruntach ordynackiego folwarku Wilkołaz Górny, przy linii kolejowej. Od momentu powstania wchodziła w skład gminy Wilkołaz, w powiecie janowskim, a od 1945 w pow. kraśnickim, województwa lubelskiego. Nie miała statusu odrębnej gromady w latach 1954-1973, przynależąc do gromady Wilkołaz Pierwszy.

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 1986 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 6 stanowisk, które dostarczyły głównie źródeł krzemiennych (materiał odpadkowy) – wyłącznie o charakterze śladowym, nieokreślonych chronologicznie. Na jednym stanowisku uzyskano kilka fragmentów ceramiki naczyniowej z okresu wpływów rzymskich [NID, AZP obszar 83-79].

  Pierwsza wzmianka dzieje osady

  W literaturze przedmiotu Z. pojawiają się dopiero w XX w., ujęto je w spisie powszechnym z 1921 r. Powstała zapewne niedługo przed 1914 r., w wyniku parcelacji któregoś z folwarków [Skorowidz miejscowości 1921, 40; Kosyl 1974, 509]. Folder gminy Wilkołaz podaje informację o istnieniu Z. już w 1676 r., lecz wynika to najprawdopodobniej z błędnej identyfikacji miejscowości wymienionej w źródle ze Zdrapami w gminie Bychawa, znanymi od XV w. [SHGL, 286] W 1921 r. miała 12 domów i 3 inne budynki zamieszkałe, 83 mieszkańców wyznania katolickiego [Skorowidz miejscowości 1921, 40].

  Zdrapy na mapie taktycznej WIG z 1938 r. (mapster) igrek.amzp.pl/mapindex.php

  Zabytki, miejsca pamięci

  Zobacz hasło: Wilkołaz.


  Budynek dworca kolejowego z 1926 r. (stacja Wilkołaz) – fot. M. Bartnicki

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci