Przejdź do treści

Marianówka

  Herb gminy Wilkołaz.

  Marianówka

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Wilkołaz

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Wilkołaz.

  Nazwa – geneza i znaczenie

  Początkowo: Kolonia Marianów [Mapster], po pierwszej wojnie światowej Marjanówka – kolonia i leśniczówka [Skorowidz miejscowości 1921, 40; SM 1933, 1008]; ostatecznie: Marianówka [Rymut K., 6, 523]. Marianów, -ka jest nazwą dzierżawczą pochodzącą od imienia Marian [Kosyl 1974, 381]. Nazwy tego typu oznaczają miejscowość, która stanowiła kiedyś własność osoby, od imienia której powstała nazwa [Kosyl, 1978, 20], albo w inny sposób z nią szczególnie związanej (na przykład może być to imię sołtysa-zasadźcy, pierwszego osadnika itd.). Autorzy wydawnictwa Nazwy miejscowe Polski [Rymut, 6, 523] mylnie utożsamiają M. z Marianką w gminie Niedrzwica Duża, znaną od 1877 r.

  Mikrotoponimia

  Od nazwy osady pochodzi nazwa kompleksu leśnego – Las Mariański (fragment lasów ordynackich).

  Pradzieje miejscowości

  Brak informacji o stanowiskach zarówno z kwerendy, jak i z systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1986 w ramach AZP [NID, AZP obszar 82-79].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, ludność i jej charakter gospodarczy

  Kolonia Marianów istniała już przed I wojną światową, skoro umieszczono ją na pochodzącej z tego okresu niemieckiej mapie sztabowej (Mapster). Zapewne powstała w wyniku częściowej parcelacji folwarku ordynackiego Wilkołaz Dolny, ewentualnie lasów ordynackich, na obszarze których jest zlokalizowana.

  Kolonia Marianów na niemieckiej mapie z okresu I wojny światowej (cyt. za Mapster)

  Ukazana mapa przedstawia stan zagospodarowania obszaru w okolicach Marianówki typowy dla pierwszej fazy istnienia takich miejscowości. Obszar pół uprawnych jest jeszcze niewielki, kolonia z trzech stron otoczona jest kompleksami lasów. Na współczesnych mapach lasów w okolicy wsi jest znacznie mniej. Oznacza to, że ich intensywny wyrąb trwał po 1918 r. Obok rolnictwa, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania tej miejscowości, mieszkańcy czerpali środki do życia z eksploatacji lasu, wykonując różne zajęcia zaliczane do t.zw. przemysłu leśnego. Według danych z 1921 r. miała 27 domów, 156 mieszkańców – wyłącznie katolików, jako odrębna część miejscowości została wymieniona leśniczówka Marjanówka z jednym budynkiem mieszkalnym zamieszkanym przez 10 osób [Skorowidz miejscowości, 1921, 40].W latach 20. XX w. w Marianówce działała 1 klasowa szkoła powszechna [SM 1933, 157]

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci