Przejdź do treści

Lubelska metoda edycji średniowiecznych źródeł.

    Promocja „Zapisów sesji sądowych w Hrubieszowie z lat 1429-1470” ( ed. A. Sochacka, G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2023) odbyła się 19 kwietnia 2023 r. w Instytucie Historii UMCS. Nieobecnym proponujemy zapoznanie się z pokazywaną w trakcie tego naukowego spotkania prezentacją.

    Prezentacja, zwłaszcza uchwycony na skanach stan zachowania kart tytułowych zapisków, jednoznacznie przekonują do powagi i trudów związanych z przygotowaniem wspomnianej edycji źródłowej. 

    Dołączamy też kilka fotografii.