Przejdź do treści

Motycz Leśny start Powiat: lubelski Gmina: Konopnica Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Konopnica. Nazwa – geneza i znaczenie Nazwa miejscowości jest dwuczłonowa. Pierwszy człon odnosi się do wsi Motycz, która  po raz pierwszy… Czytaj dalej »Motycz Leśny

Motycz start Powiat: lubelski Gmina: Konopnica Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Konopnica. Nazwa – geneza i znaczenie W XV i XVI w. spotyka się następujące warianty zapisu nazwy wsi: Mothicz, Moticz, Mothicze, Mothycz… Czytaj dalej »Motycz

Marynin start Powiat: lubelski Gmina: Konopnica Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Konopnica. Nazwa – geneza i znaczenie Określenie Marynin jest nazwą dzierżawczą, co oznacza miejscowość, która stanowiła kiedyś własność osoby, od imienia której… Czytaj dalej »Marynin

Lipniak start Powiat: lubelski Gmina: Konopnica Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Konopnica. Nazwa historyczna – geneza i znaczenie Nazwę Lipniak zalicza się do nazw topograficznych utworzonych za pomocą przedrostka -niak, które nawiązują do… Czytaj dalej »Lipniak

Kozubszczyzna start Powiat: lubelski Gmina: Konopnica Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Konopnica. Nazwa, geneza i znaczenie Kozubszczyzna jest nazwą dzierżawczą, utworzoną za pomocą przyrostka -szczyzna. Cechą wyróżniającą takie nazw jest to, że tworzy… Czytaj dalej »Kozubszczyzna

Konopnica start Powiat: lubelski Gmina: loco Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Gmina Konopnica, netografia i videoteka https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/70548 Akta gminy Konopnica https://konopnica.eu/echo-konopnicy/ Echo Konopnicy, periodyk samorządowy (por. https://www.facebook.com/gmina.konopnica/posts/585393351531563/ ) https://konopnica.eu/ Urząd Gminy Konopnica https://konopnica.eu/wp-content/uploads/2020/08/Gminny-Program-opieki-nad-zabytkami-za%C5%82%C4%85cznik-do-Uchwa%C5%82y-Nr-XLVII.288.2018-do-publikacji.pdf GMINNY PROGRAM… Czytaj dalej »Konopnica

Zalesie start Powiat: kraśnicki Gmina: Wilkołaz Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Wilkołaz. Nazwa – geneza i znaczenie Nazwa Z. nie wykazywała w przeszłości odmiennych wariantów poza odmiennościami typowymi dla nazw miejscowych w tekstach… Czytaj dalej »Zalesie

Ewunin start Powiat: kraśnicki Gmina: Wilkołaz Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Wilkołaz. Nazwa – geneza i znaczenie Początkowo nowopowstały majątek nosił nazwę ‘Ewin Majdan’ lub‘ Majdan Ostrowski’, rzadziej ‘Ewonin’ lub ‘Ewusin’, najczęściej w… Czytaj dalej »Ewunin

Zdrapy start Powiat: kraśnicki Gmina: Wilkołaz Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym Patrz hasło: Wilkołaz. Nazwa – geneza i znaczenie Nazwa osady pojawia się w 1921 r. od razu w formie ‘Zdrapy’ [Skorowidz miejscowości 1921, 40].… Czytaj dalej »Zdrapy

Wilkołaz Dolny start Powiat: kraśnicki Gmina: Wilkołaz Mapa miejscowości end Miejscowości – część ekspercka W świecie cyfrowym .Patrz hasło: Wilkołaz Nazwa – geneza i znaczenie .Nazwa miejscowości jest dwuczłonowa. Możliwe znaczenia zbitki słownej Wilkołaz podano w haśle dotyczącym W. natomiast… Czytaj dalej »Wilkołaz Dolny