Przejdź do treści

Podlesie

  Herb gminy Szastarka.

  Podlesie

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Przed 1.01 2023 część wsi Polichna Pierwsza [Dz.U., zał. 2, s. 7], znana też jako Polichna Podleśna). SIP nie pokazuje granicy oddzielającej ją od Polichny Pierwszej [https://szastarka.e-mapa.net ]. Nazwa wsi ma charakter topograficzny, oznaczająca obszar położony pod lasem.

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Dworskie (pola), Las Moczydleński (sąsiadujący z wsią przez drogę), Stary Gościniec (DK 19). Specyficznym obiektem fizjograficznym na obszarze wsi jest węzeł drogowy Szastarka (na trasie S19/DK74) [https://szastarka.e-mapa.net].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Brak informacji o stanowiskach zarówno z kwerendy, jak i z systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1987 w ramach AZP [NID, AZP obszar 86-79].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i upamiętnienia

  Mogiła zbiorowa zlokalizowana w pobliżu węzła drogowego Szastarka, na skraju Lasu Brzozowskiego (według innych źródeł w Lesie Mosty). Miejsce pochówku zostało w 2020 r. upamiętnione za pomocą drewnianej macewy [https://zapomniane.org/miejce/polichna]. Według karty opracowanej w 1988 r. na podstawie relacji naocznego świadka – mieszkanki Polichny Podleśnej (ob. wieś Podlesie) w mogile spoczęło najprawdopodobniej ok. 10 żydów pochodzących z Majdanu Obleszcze [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogila-zbiorowa-zydow-z–681028. Według nowszych ustaleń (2018 r.), także poczynionych na podstawie zeznań naocznego świadka, znającego personalia pomordowanych, w mogile spoczywa co najmniej 13 osób (mężczyzn, kobiet i dzieci) z trzech rodzin, zamieszkałych we wsi Polichna [https://zapomniane.org/miejsce/polichna].

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci